Solcellspaneler + HPM: Producera värme och gratis tappvarmvatten

Key points:
· Increases the amount of self-consumed electricity from the solar system up to 120%
· Control the heat pump’s energy consumption according to the output of electricity from the PV considering the electric energy consumption requirement of the house
· Innovative algorithm balancing the heat pump’s consumption and the in-house comfort, based on the outside temperature and the energy demand of the building
· Easy configuration of the Heat Pump manager system with the PV system

For F and G Generation
Panasonic has developed an innovative algorithm for its HPM (Heat Pump Manager) which drastically improves the Heat Pump’s use of selfgenerated electricity from connected Photovoltaic panels. The Heat Pump will take the electricity generation by the solar system into consideration for the heating system and the domestic hot water production, without reducing comfort in the house.

PV Panel + Inverter + Heat Pump Manager + Aquarea F/G Generation
= Smart Grid Ready
For H Generation
Aquarea H Generation can synchronize with PV panel with simple CZ-NS4P PCB. A part of converting Aquarea in Smart Grid Ready, there is a new advantage, this new PCB allows 0-10V control.
With this Aquarea demand is adapting all moment with the PV Panel production.


PV Panel + Inverter + Aquarea H Generation with CZ-NS4P
= Smart Grid Ready and 0-10V control
Empty

Produce and heat Domestic Hot Water for free.

Jämförelse med ökad användning av egenproduktion för nya bostäder med: 120 %
HPM-systemet kan öka energiförbrukningen för värmepumpen som kommer från solcellerna från 352 kWh till 775 kWh per år. Resultat av simuleringar:
Jämförelse med ökad användning av egenproduktion för befintliga bostäder med: 71 %
HPM-systemet kan öka energiförbrukningen för värmepumpen som kommer från solcellerna från 526 kWh till 898 kWh per år. Resultat av simuleringar:
Nybyggnad i Frankfurt (ej optimerad)
(Energi) till elnätet (4 129 kWh)

Solcellsproduktion (5 630 kWh/år)
73 % (4 129 kWh/år)
27 % (1 502 kWh/år)
Nybyggnad i Frankfurt (miljöoptimerad)
(Energi) till elnätet (3 706 kWh)

Solcellsproduktion (5 630 kWh/år)
66 % (3 706 kWh/år)
34 % (1 924 kWh/år)
Befintlig byggnad i Frankfurt (ej optimerad)
(Energi) till elnätet (3 955 kWh)

Solcellsproduktion (5 630 kWh/år)
70 % (3 955 kWh/år)
30 % (1 675 kWh/år)
Befintlig byggnad Frankfurt (miljöoptimerad)
(Energi) till elnätet (3 583 kWh)

Solcellsproduktion (5 630 kWh/år)
64 % (3 583 kWh/år)
36 % (2 047 kWh/år)
Empty
(Energi) från elnätet (4 467 kWh)

Villkor:
Installerad solcellskapacitet: 5,64 kWp
Hushållets behov: 3 500 kWh/a
Varmvattenbehov: 200 l/dag vid 45 °C
Isoleringsstandard (värmebehov): 35 kWh/m²
Styrning: Icke-intelligent
(Energi) från elnätet (4 012 kWh)

Villkor:
Installerad solcellskapacitet: 5,64 kWp
Hushållets behov: 3 500 kWh/a
Varmvattenbehov: 200 l/dag vid 40 °C
Isoleringsstandard (värmebehov): 35 kWh/m²
Styrning: ECO
Från elnätet (6 060 kWh)

Villkor:
Installerad solcellskapacitet: 5,64 kWp
Hushållets behov: 3 500 kWh/a
Varmvattenbehov: 200 l/dag vid 45 °C
Isoleringsstandard (värmebehov): 80 kWh/m²
Styrning: Icke-intelligent
Solceller: Energiproduktion
Från elnätet (5 627 kWh)

Villkor:
Installerad solcellskapacitet: 5,64 kWp
Hushållets behov: 3 500 kWh/a
Varmvattenbehov: 200 l/dag vid 40 °C
Isoleringsstandard (värmebehov): 80 kWh/m²
Styrning: ECO
Solceller: Energiproduktion
1. Husets förbrukning / 2. Värmepumpens förbrukning / 3. Energianvändning i huset
Solcells- och värmepumpsstyrning
Hur man skapar mervärde för kombinationen solceller och värmepump?
  • Optimera värmepumpen med tank på solcellsproduktionen
  • När solcellerna producerar tillräckligt för att täcka värmepumpens behov startas tankläge för att värma upp tappvarmvattnet till 55 eller 65 grader
  • Om en bufferttank finns installerad ökas dess temperatur med 1–5 garder eller upp till 55 °C.
* Leverans av Panasonic-PAW-HPM-Solar (HPM + två elektriska retorer)

1. Solcellspaneler / 2. Inverter / 3. Elmätare* / 4. Elmätare* / 5. Elcentral / 6. Hushållsapparater och belysning / 7. Elcentral / 8. HPM* / 9. Uppvärmning och tappvarmvatten / 10. Elnät