Utomhusenhetens egenskaper

Tyst drift
En mängd ljuddämpande tekniker uppnår supertyst drift. Vi har även förbättrat driftseffektiviteten och sänkt energiförbrukningen.
Ljuddämpande
fläkt med böjda vingblad
Hyper Wave-inverter
Panasonics expertis från utvecklingen av inverterkompressorn realiseras nu i Hyper Wave-invertern. Styrningen av invertern ger ett optimalt vridmoment på kompressorn. Med serie FS Multi VRF värms rummet snabbt upp till börvärdet och behåller komforten, samtidigt med energieffektivitet och energibesparingar.
A: Kompressorn går i onödan
Inverter och värmepump
Strömmens vågform avviker från motorspänningens vågform, så energi går till spillo.
Hyper Wave-inverter
Strömmens vågform överensstämmer nära med motorspänningens vågform, så strömförbrukningen reduceras.
Det kan jämföras med en bil som svänger i en kurva
Energi går till spillo när bilen svänger ur kurs.


När bilen håller kursen , sker det ingen
kraftförlust.
Empty
Enkelt underhåll
När en inomhusenhet går sönder, fortsätter systemet att fungera utan denna inomhusenhet. Utomhusenheten stannar inte och resten av inomhusenheterna fortsätter att gå.

När installationsutrymmet är begränsat
En enda kompakt utomhusenhet FS Multi VRF möjliggör luftkonditionering i flera rum och löser problemet med smala begränsade utrymmen för installationen.
A: Single-split
B: FS Multi VRF

Innovativ och perfekt köldmediestyrning för 5 och 6 hk

Utomhusenheten kontrollerar och optimerar mängden köldmedium i systemet genom att ta reda på vad varje inomhusenhet behöver. Med sin mycket innovativa köldmediestyrning är systemet högeffektivt och inomhusenheten svarar mycket snabbt på förändrade behov.

Inställningar för enbart kylddrift
· Enheten som är utformad för enbart kylning kan ställas in via JP-ledningen på utomhusenhetens kretskort.
· Efter att detta läge ställts in, arbetar VRF-systemet FS Multi enbart i kylläge.