Hur får man värme och varmvatten ur luften?

Empty
Empty
Aquarea luft/vatten-värmepump: hur fungerar det?
Ett luft/vatten-värmepumpsystem utnyttjar den värme som finns i utomhusluften för att värma upp respektive kyla ner huset och även producera tappvarmvatten. Det betyder att Aquarea-systemet använder gratis energi för att värma upp eller kyla ditt hem. Det förbrukar bara elektricitet för att driva kompressorn, elektroniken och pumpen samt vid mycket låga utetemperaturer även elpatronerna. Resultatet är mycket hög verkningsgrad och en rejäl energibesparing.

A: Köldmedium
B: Vatten
1: Solenergi
2: HWC
3: Värmepump. Exempel med split-system
4: HWC nomhusenhet
5: Värmeelement, Golvvärme
Empty
Hur fungerar luft/vatten-systemet?
 • Utomhusenheten tar vara på utomhusluftens fria energi och för in den i huset via den hydrauliska modulen. Denna gratisenergi transporteras till den hydrauliska modulen med hjälp av ett miljövänligt köldmedium med hög värmeväxlingskoefficient (R407C).
 • Via inomhusvärmeväxlaren och med hjälp av kontrollpanelen kan inomhus-temperaturen kontrolleras och verkningsgraden optimeras. Värmeväxlaren överför värmen i köldmediet som kommer från utomhusenheten till vattnet som används för husets värmedrift och för tappvarmvatten.
 • Värmeväxlaren hanterar hur systemet prioriterar mellan värmedrift och produktion av tappvarmvatten. Den har också ett 400 μm partikelfilter. Värmeväxlaren installeras inomhus när det handlar om ett splitsystem eller i utomhusenheten för ett Mono-blocksystem.
 • Varmvattenberedaren värmer upp tappvarmvatten. Den är gjord av rostfritt stål, vilket garanterar en lång livslängd. Den är också utrustad med en 3 kW elpatron för att säkerställa vattentemperaturen när utomhustemperaturen är mycket låg. Elpatronen högst upp på
 • varmvattenberedaren garanterar maximal effektivitet och snabbare uppvärmning. En trevägsventil för anslutning medföljer.
 • Övrig tilläggsutrustning (tillhandahålls inte av Panasonic):
  • Termostat för kontroll av inomhustemperaturen i ett rum. Den kan anslutas till Aquarea-systemet för att säkerställa optimala förhållanden för rumstemperatur.
  • Solvärmesats, för att ansluta solpaneler för ännu högre effektivitet.
 • Varmvattenberedaren är utrustad med en 3 kW elpatron för att säkerställa en så bekväm användning som möjligt samt högsta effektivitet och skydd mot legionella virusbakterier.