Panasonics lösning för produktion av kylt
och varmt vatten!

Från 28 till 80 kW

För vattenburna tillämpningar
Vattenvärmeväxlare (WHE) för ECOi. Drift och styrning med fjärrstyrd CZ-RTC4-timer. Energieffektiv kapacitetsstyrning. Plattvärmeväxlare i rostfritt stål med frostskyddskontroll. Omkoppling mellan uppvärmning och kylning.

· En A-klassad pump ingår
· 4-vägsventil ingår
· Optimerad värmeväxlare
· 1 056 x 570 x 1 010 (H x B x D)
· Vattenanslutningar R2”F
Viktiga fördelar:
 • Ingen kaskadinstallation upp till 80 kW med gasdriven utomhusenhet och 51,3 kW med ECOi
 • Helt sortiment av utomhusenheter som kan täcka ett värmebehov på upp till 80 kW
 • Stort urval av fjärrkontroller och gränssnitt
 • 3,25 COP med vatten vid 45 °C och utomhustemperatur på +7 °C
Med ECOi-utomhusenheter
 • Högsta utloppstemperatur för varmvatten: 45 °C
 • Lägsta utloppstemperatur för kylt vatten: 5 °C
 • Utomhustemperatur i kylläge: +5 till +43 °C
 • Utomhustemperatur i värmeläge: −11 till +15 °C

ECOi-vattenvärmeväxlare

Eldriven VRF med vattenvärmeväxlare
 • Med en vattenvärmeväxlare som är enkel att installera kan du nu på ett kostnadseffektivt sätt hantera projekt på upp till 51 kW för varmvatten eller 44 kW för kylvatten.
Systemexempel: 1. Utomhusenhet / 2. ECO G-kylaggregat med vattenvärmeväxlare / 3. Köldmedierör / 4. Vattenrör / 5. Bufferttank min. 500 l / 6. Fläktkonvektor / 7. Golvvärme / 8. Luftbehandlingsaggregat / 9. Kanal
En bufferttank på minst 500 l behövs alltid
Ny elcentral med ny algoritm

 • Optimerad värmeväxlare för en dramatiskt ökad verkningsgrad
 • Vattenvärmeväxlarens funktion överträffas med hjälp av en vätskemottagare.
 • Unik 4-vägsventil medger ett ständigt motflöde i värme- och kylvätskecirkulationen på båda sidor av korsflödet. Ger optimerad verkningsgrad!
1. I kylläge / 2. Köldmedium / 3. Vatten / 4. Värmeväxlare / 5. I värmeläge

GHP + WHE = värme, kyla och tappvarmvatten

För vattenburna tillämpningar
Utmärkt när det finns behov av värme, kyla och tappvarmvatten samt ytterligare termisk användning som simbassänger, spa och tvätterier: Hotell, idrottsanläggningar, sjukhus, gymnastiksalar, bostäder, köpcenter m.fl.

· Mer effektiv än gaspannor och kylaggregat
· Värme, kyla och tappvarmvatten
· Ökad energieffektivitet och låg CO2-nivå
ECO G-lösningen för utbyte av gaspanna
 • I kombination med en vattenvärmeväxlare kan Panasonics gasvärmepump bilda ett flexibelt system som är den perfekta ersättningen för befintliga kylaggregat och pannor så att verkningsgraden ökar och CO2-utsläppen minskar.
 • Återvunnen motorvärme är ett alternativ till solvärme
 • Ingen avfrostning
 • Supertysta utomhusenheter

 • Ingen glykol behövs eftersom hydromodulen kan placeras i ett uppvärmt utrymme
 • Behåll befintliga vatteninstallationer och fläktkonvektorer
 • Överdimensioneringen kan minskas genom bibehållen effekt vid låga temperaturer.
 • Inget behov av kyltorn
 • Toppar i efterfrågan på el eller eventuella kostnader vid investeringar i ny elektrisk infrastruktur kan minskas.
Empty
Fallstudie, hotelltillämpning
35 % energibesparing
Exempel på förnyelse av befintliga kylaggregat och pannor på ett hotell genom en kombinerad lösning av Panasonics gasvärmepump och Aquarea.
Gasvärmepump och Aquarea är den smarta lösningen för förnyelse av kylaggregat och panna med årliga besparingar i driftkostnader på ca 13 600 €.

1. Gaspanna / 2. Kylaggregat / 3. Aquarea* / 4. GHP+WHE
* Eldriven för att möjliggöra val av förbrukning av tappvarmvatten. ** COP inklusive varmvatten (U-20GE2E8).
EER och COP har beräknats för den primära energikällan.

Med gasvärmepump utomhus:
Med bibehållen kraft i värmeläge, ända ned till den mycket låga utomhustemperaturen −21 °C. Ingen avfrostning behövs och en stabil värmekomfort garanteras.
 • Utloppstemperaturer för varmvatten: 35–55 °C
 • Utloppstemperaturer för kylvatten: −15 till +15 °C
 • Utomhustemperatur i kylläge: −10 till +43 °C
 • Lägsta utomhustemperatur i värmeläge: −21 °C
ECO G med vattenvärmeväxlare. Blandade tillämpningar
GHP-multisystemet kan ha en inomhusenhet plus ett gasdrivet kylaggregat. När det två systemen körs oberoende kan en utomhusenhet med en kapacitet på 130 % anslutas

1. Utomhusenhet / 2. ECO G-kylaggregat med vattenvärmeväxlare / 3. Bufferttank / 4. Styrkablage / 5. Köldmedierör / 6. Vattenrör / 7. Luftbehandlingsaggregat / 8. Kanal* / 9. Fläktkonvektor / 10. Golvvärme
Obs! Utomhusenhetens driftläge är beroende av vattenvärmeväxlarens driftläge. Vattenpumpen ingår ej i vattenvärmeväxlaren. Däremot så är den maximala kapaciteten för samtidig drift 130 %. Fråga Panasonic efter mer information om systemets utformning. * Standardsystem för inomhusenheter av DX-typ.