Vad gör våra värmepumpar så unika och pålitliga?

Hållbarhet. 10 000 timmars kontinuerlig simulationsdrift.

Idag har Panasonic luftkonditioneringar vunnit ett utbredd erkännande i hela världen.
En robust design säkerställer att luftkonditioneringen kommer att fortsätta att hålla rummet komfortabelt och fungera problemfritt i många år. Panasonic anser att detta är det sanna värdet hos en luftkonditionering. Och det är därför vi utsätter dem för en lång rad stränga tester.

Hållbarhetstest

Luftkonditionerings huvudsakliga uppgift är att ge en hållbarhetsnivå som gör att den kan fungera stabilt i flera år. För att uppnå detta genomför vi en accelererad test för 10 000 timmars kontinuerlig drift. Resultaten från detta test, som utförs under förhållanden som är mycket strängare än verkliga driftsförhållanden, visar den robusta styrkan i Panasonics klimatanläggningar.

Demontering av kompressorn

Efter ett test med 10 000 timmars kontinuerlig drift tar vi bort kompressorn från en slumpmässigt utvald utomhusenhet, plockar isär den och undersöker de inre mekanismerna och delarna för att hitta eventuella fel. Panasonics luftkonditioneringar fortsätter att ge den prestanda de utformats för under många år, även efter långvarig användning under svåra förhållanden.

Provning under svåra förhållanden

Förutom normala driftsförhållanden utförs hållbarhetstest i en provkammare under hög temperatur och hög fuktighet vid en temperatur på 55 °C. För användning i kallt klimat genomförs testet även i en provkammare vid en låg temperatur på -20 °C. Detta test säkerställer att oljan i kompressorn inte kommer att frysa under användning och avbryta driften.

Test av vattentäthet

Utomhusenheten, som kommer att utsättas för regn och vind, uppfyller kraven enligt IPX4. Kontaktavsnitt på kretskorten ytbehandlas även för att förhindra negativa effekter som orsakas av en osannolik exponering för vattendroppar.


Tålighet. När den släpps på sidorna och hörnen.

Stöthållfasthet

Panasonic simulerar stötar, vibrationer och andra miljöförhållanden som luftkonditioneringar kan utsättas för under transport. Vi lovar att kvaliteten och prestandan i samband med slutbesiktningen av produkten är oförändrad när produkten når användarens hem.

Falltest

Även för de kraftiga stötar som kan uppstå på grund av felaktig hantering under transport har produktens förpackning förstärkts för att förhindra den från att skadas. Förutom en konventionell falltest provas även svårare förhållanden noggrant, där sidorna eller hörnen slår i golvet först för att säkerställa att produktens styvhet och stötdämpande material fungerar för att förebygga problem.

Vibrationstest

Förebyggande av vibrationsskador under transporten som kan påverka produktens prestanda är en viktig uppgift för förpackningen. Panasonic bekräftar att produkten fungerar korrekt även efter att ha utsatts för vibrationer i både horisontell och vertikal riktning.

Lagringstest

Under distributionen kan produkterna utsättas för långvarig lagerhållning under ogynnsamma förhållanden. För att simulera dessa betingelser placerar vi en vikt som motsvarar en stapel av fem produktpaket på toppen av testpaketet och lämnar det i detta tillstånd i ett rum där temperaturen är 27 °C och fuktighetsnivån är 85 %. Därefter kontrolleras att produkten är fortsatt funktionsduglig.


Tystnad. Som inte stör dig.

Komfort

Luftkonditioneringen bör vara komfortabel för varje person i rummet utan att göra sin närvaro känd.
De bör arbeta helt i bakgrunden och använda sin styrka för att skapa och upprätthålla en avkopplande miljö. Vi bygger in denna dolda styrka i våra luftkonditioneringsenheter och testar dem upprepade gånger från denna synpunkt.

Bullertest

Driftsljud från inom- och utomhusenheter mäts i en ekofri kammare. Denna bullerprovning verifierar att driftsljudet är tillräckligt lågt så att produkten inte kommer att störa dagliga aktiviteter, inklusive samtal och sömn.

Solskenssimulering.

Bekvämlighetstest

En normal luftkonditioneringsapparat körs i ett testrum som simulerar ett vanligt vardagsrum. Förhållanden som t.ex. mängden solljus som kommer in i rummet från utsidan ändras och samtidigt mäts en mängd olika parametrar, som t.ex. kylningshastighet, kyleffekt och temperatur och luftfuktighetsskillnader i hela rummet. Detta gör det möjligt att bekräfta om luftkonditioneringen fungerar med den prestanda som den utformats för under normala förhållanden.

EMC-test (elektromagnetisk kompatibilitet)

Detta test avgör om nivån på de elektromagnetiska vågor som sänds ut under drift är tillräckligt låg för att förhindra negativa effekter, det vill säga, elektriska störningar, på tv- och radiosignaler.

Falltest av fjärrkontroll

Eftersom fjärrkontrollen är det viktigaste gränssnittet mellan människa och luftkonditioneringen är det naturligt att de utsätts för frekvent påverkan – som t.ex. fall och stötar – när de lämnas från person till person under normal användning. Panasonic släpper fjärrkontrollen från en höjd av 1,5 meter i olika vinklar för att se till att inga problem i den grundläggande prestandan blir resultatet av oavsiktliga fall.


Kvalitet. Det är kärnan i all vår tillverkning.

Kvalitet i världsklass

Under årens lopp har Panasonic luftkonditioneringar fortsatt att erbjuda högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan i hela världen. Naturligtvis gäller även de grundläggande produktionsprinciper som är gemensamma för alla Panasonics produkter för luftkonditioneringsapparater. Det faktum att dessa principer aktivt stödjer varje produkt, snarare än att bara tjäna som slagord, är resultatet av den oändliga upprepningen av utmaningar och försöksinsatser som genomförs på våra produktionsbaser över hela världen.

Pålitliga delar med godkännande från de viktigaste standarderna

Panasonic luftkonditioneringar uppfyller alla de viktigaste normerna som upprätthåller hög tillförlitlighet i de länder och regioner där de marknadsförs. För att säkerställa detta genomför vi en rad olika tester för att undersöka kvaliteten på materialet som används i delarna. Hållfastheten hos plastmaterialet som används i propellerfläkten bekräftas genom dragprovning.

Överensstämmelse med RoHS och REACH

Alla delar och material uppfyller RoHS och REACH, Europas världsledande miljöbestämmelser. Stränga inspektioner av mer än 100 material genomförs för att säkerställa att inga farliga ämnen ingår under delarnas utveckling.

Sofistikerad produktionsprocess

Produktionslinjen för luftkonditioneringsapparaterna använder avancerad, toppmodern automationsteknik för att tillverka produkter med högre tillförlitlighet. Produkterna tillverkas effektivt med hög och jämn kvalitet.

Miljöaktiviteter

Panasonic har inrättat miljöanpassade fabriker runt om i världen. Även utveckling och tillverkning av energibesparande produkter baseras på ursprunglig miljöteknik. Fabrikerna minskar CO2-utsläppen från tillverkningsprocesser och genomför regionalt baserade miljökommunikationsaktiviteter för att bidra till både den globala miljön och de lokalsamhällen som de betjänar.