Kraven på energieffektivitet skärps löpande och för att uppnå en hög energiklassning enligt Boverkets byggregler räcker ofta inte primärenergitalen som en frånluftsvärmepump kan generera. Ett alternativ är att göra en investering i en bergvärmepump. Investeringen är dock fortfarande dyr i förhållande till den inbesparing det ger på den årliga elräkningen, vilket ger en lång återbetalningstid. FTX-ventilation har funnits på marknaden länge, men nu lanserar Panasonic en paketerad lösning, Panasonics Husbyggarlösning – ett unikt, kompakt och helt integrerat system med värmeåtervinning och värmepump.

Fördelarna är många med Panasonics Husbyggarlösning

1

Låga driftskostnader tack vare hög energi­återvinning

2

Inget kalldrag och väldigt små värmeförluster via ventilationen genom ventilationsåtervinning

3

Låga installationskostnader

4

En stor andel av föroreningar och pollen filtreras bort från inkommande luften, vilket mycket hög luftkvalitet inomhus

5

En kompakt inomhusenhet (600 x 600 mm), med FTX-ventilation, värme, och tappvarm­vatten i ett

Hur fungerar Panasonics Husbyggarlösning?

Miljövänligare köldmedium

Innovation för installation

Köldmedium R32 är 100 % rent, vilket gör det lättare att återvinna och återanvända

Innovation för ekonomi och energiförbrukning

Lägre kostnader och större besparingar Högre energieffektivitet än R410A

Innovation för miljön

Ingen påverkan på ozonlagret 67 % mindre påverkan på den globala uppvärmningen jämfört med R410A

Vad skiljer Panasonics Husbyggarlösning från andra lösningar?

Panasonics Husbyggarlösning kontra en frånluftsvärmepump.

En frånluftsvärmepump använder energin ur frånluften för att värma vatten till värmesystemet och tappvarmvatten. Då luftmängden inomhus är begränsad så är även energin som kan tas tillvara på begränsad, vilket resulterar i att en elpatron behöver användas ofta. Kall luft tas in genom ventiler i huset och behöver värmas upp av värmesystemet. Panasonics värmepump använder sig av energin i uteluften, vilken är mer eller mindre obegränsad. Värmepumpen dimensioneras efter husets behov och levererar den värme som behövs, med knappt något behov av elpatron. FTX-aggregatet återvinner även energin ur frånluften och värmer upp inkommande luft med den energin. På så vis så har man mycket små energiförluster i ventilationssystemet, och man får frisk uppvärmd och filtrerad luft direkt in i huset.

Panasonics Husbyggarlösning kontra en bergvärmepump med FTX?

Bergvärmepumpen använder sig av den värmeenergi som finns lagrad i berggrunden. Det finns gott om energi i berget, men temperaturen i berggrunden är förhållandevis låg hela året om. Generellt är enbergvärmepump mer effektiv när det är kallare än 0 °C iutetemperatur, men mindre effektiv när temperaturen är över 0 °C.
Det innebär att husbyggarlösning generellt sett blir mer effektiv än bergvärmepumpen över ett kalenderår. Skillnaden ökar dessutom desto längre söderut i landet huset är beläget. För att få borra efter bergvärme krävs ofta ett bygglov från kommunen och borrningen är alltid kostsam.

Boverkets energiklassning

Boverkets energiklassning Energiklassen presenteras from och med 1 januari 2014 en skala från A till G. Där står A för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta.*

Upp till 80% energibesparing med Aquarea

*Dimensionerande driftsvillkor:
Uppvärmning: Inomhustemperatur: 20 °C torrtemperatur/utomhustemperatur: 7 °C torrtemperatur/6° C våttemperatur. Förhållanden: Inloppsvattentemperatur: 30 °C. Utloppsvattentemperatur: 35 °C.

Grundkomponenter

Aquarea tank och FTX

För effektiv uppvärmning genererar enheten tappvarmvatten och lagrar det i en tank av rostfritt stål som rymmer 200 liter och har en höggradig isolering för att minska energiförlusterna. Alla rör-anslutningar finns botten av enheten och därmed kan utrymmet ovanför användas till annat. Ventilationsåtervinningen (FTX) är placerad direkt ovanpå vattentanken. Genom det kompakta utförandet minskar antalet tillhörande komponenter, installationstiden förkortas och mer utrymme frigörs.

Aquarea värmepump

Aquarea värmepumpen kontrollerar temperaturen exakt tack vare sina pålitliga Panasonic inverterkompressorer. Även vid låga utetemperaturer (-20 °C) värmer Aquarea huset effektivt. Aquarea kan även kyla utrymmen på sommaren och förser huset med varmvatten året om samt erbjuda olika inställningar för att ge ultimat komfort. Värmepumpen kan nå upp till 60 °C vattenutlopp och tillåter flexibilitet i installationen tack vare dess rörlängd som är upp till 50 meter mellan inomhus- och utomhusenheten.

  • Hydromodul och tank i en enda enhet
  • Röranslutningar finns i botten och håller utrymmet ovanför enheten fritt att nyttja
  • Ingen bufferttank behövs
  • Rörlängd upp till 50 meter
  • Modern fjärrkontroll som kan installeras upp till 50 meter från inomhusenheten

Tillbehör

Aquarea fläktkonvektorer

Med Panasonic fläktkonvektorer distribueras energin från Panasonics värmepump till hela huset och därmed uppnås en ännu högre komfort- och effektivitetsnivå. Aquarea Air smälter lätt in i hemmets inredning med sin eleganta design. Förutom den effektiva uppvärmningen på vintern blir resultatet på sommaren en sval och behaglig inomhustemperatur. Med det användarvänliga styrsystemet kan fläkthastighet och temperatur enkelt justeras. Med Panasonics fläktkonvektorer blir inomhusklimatet optimalt – sommar som vinter.

Fläktkonvektorer för inbyggnad

Det nya, eleganta sortimentet av fläktkonvektorer består av ett kompakt kanalanslutet sortiment för ett elegant montage. Fläktkonvektorerna är lätta att installera har fått förbättrad ljudnivå och prestanda. D-typ är ännu flexiblare tack vare ett L-dräneringstråg, vilket innebär att samma enhet som kan installeras både i horisontellt eller i vertikalt läge. Med ett djup på endast 13 cm är Aquarea Air bland de smidigaste på marknaden.

Fläktkonvektorstyrning

Panasonic erbjuder en avancerad styrning med rumstermostat som gör uppvärmningen bekvämare. Givaren kan användas som vattenflödesgivare genom att fläkten stoppas vid låg vattentemperatur och därmed undviks kalldrag på vintern.

Komplettera med HIT® solceller

Till skillnad från konventionella celler, konverterar solcellerna som används i HIT® en högre andel av solljuset till elektrisk energi. Med andra ord är verkningsgraden högre. Anledningen är att HIT®, till skillnad från konventionella kristallina kiselceller består av en kombination av monokristallina och amorfa kiselskikt. Som resultat går färre elektroner förlorade på kiselskikten under energiproduktionen, vilket gör dem effektivare. 2014 slog Panasonic världsrekord med en verkningsgrad för solcellen på 25,6 % (på forskningsnivå). En verkningsgrad på 19,7 % hos modulen gör Panasonic HIT® marknadsledande (HIT® N330-modul).

Aquarea smart cloud för husägare

Enkel och kraftfull energihantering
Aquarea Smart Cloud är en kraftfull och intuitiv tjänst för fjärrstyrning av värme- och varmvattenfunktioner, inklusive övervakning av energiförbrukning.

Hur fungerar det?
Systemet ansluts till molnet trådlöst eller via trådbundet LAN. Användaren ansluter till molnportalen för att fjärrstyra alla enheter. Dessutom kan användaren tillåta servicetekniker att få tillgång till anpassade funktioner för fjärrunderhåll och övervakning. Detta innebär att fel kan avhjälpas snabbt på distans och till och med förebyggas.

Aquarea smart cloud för installatörer

Riktigt fjärrunderhåll på ett enkelt sätt
Aquarea Service Cloud gör det möjligt för installatörer att ta hand om sina kunders värmesystem på distans. Detta förkortar även svarstiden, vilket ökar kundernas tillfredsställelse.

Avancerade funktioner för fjärrunderhåll med proffsskärmar:

  • Lättöverskådlig global översikt
  • Historik över felloggar
  • Fullständig enhetsinformation
  • Statistiken är alltid tillgänglig
  • De flesta inställningar är tillgängliga

För mer information om Panasonics Husbyggarlösning, kontakta oss.

Kontakta mig

Copyright © 2019 Panasonic. Alla rättigheter förbehålls.

Integritetspolicy | Cookie Policy | Användningsvillkor | Kontakta oss | My Panasonic