Aquarea High Performance All in One Generation H 1-fas

Panasonic har utvecklat en mycket effektiv lösning, lätt att installera.
Aquarea All in One är den nya generationens Panasonic värmepump för värme, kyla och tappvarmvatten. Den här nya linjen integrerar den bästa hydromodultekniken med en tank av högsta kvalitet i rostfritt stål.

 • Utrymmessnål: 1 800 x 598 x 717 (H x B x D)
 • Lägre installationskostnader
 • Rördragning på undersidan av All in One-enheten (lätt att installera)
 • Reducerad installationstid och minimalt med installationsfel
 • Fjärrkontrollen är lätt att ställa in
 • Mindre installationsutrymme
 • Elanslutningar på framsidan
 • Enklare installation och underhåll
 • Nya fjärrkontrollsfunktioner (Kylläget kan aktiveras av programvara. Aktiveringen kan bara göras av en servicepartner.)

ENFAS (Nätanslutning inomhus)

 • 3 kW: KIT-ADC03HE5 (WH-ADC0309H3E5 + WH-UD03HE5-1) (Värmedrift och kyldrift)
 • 5 kW: KIT-ADC05HE5 (WH-ADC0309H3E5 + WH-UD05HE5-1) (Värmedrift och kyldrift)
 • 7 kW: KIT-ADC07HE5 (WH-ADC0309H3E5 + WH-UD07HE5-1) (Värmedrift och kyldrift)
 • 9 kW: KIT-ADC09HE5 (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.