Aquarea T-CAP All in One Generation H 1-fas/3-fas

Fördelar med enheten T-CAP All in One!
Aquarea T-CAP fungerar i extrema utomhusvillkor ned till −28 °C med en garanterad värmeeffekt utan tillskottsvärme ned till −20 °C. Generation H T-CAP är redo för användning i svåra utomhusvillkor och kan producera vatten med en temperatur på upp till 60 °C, och möjligheterna för eftermonteringstillämpningar har byggts ut.

 • Fungerar vid utomhustemperaturer ända ned till -28 °C
 • Konstant kapacitet upp till −20 °C
 • Lägre installationskostnader
 • Reducerad installationstid och minimalt med installationsfel
 • Fjärrkontrollen är lätt att ställa in
 • Elanslutningar på framsidan
 • Enklare installation och underhåll
 • Nya fjärrkontrollsfunktioner (Kylläget kan aktiveras av programvara. Aktiveringen kan bara göras av en servicepartner.)

ENFAS (Nätanslutning inomhus)

 • 9 kW: KIT-AXC09HE5 (WH-ADC1216H6E5 + WH-UX09HE5) (Värmedrift och kyldrift)
 • 12 kW: KIT-AXC12HE5 (WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5) (Värmedrift och kyldrift)

TREFAS (Nätanslutning inomhus)

 • 9 kW: KIT-AXC09HE8 (WH-ADC0916H9E8 + WH-UX09HE8) (Värmedrift och kyldrift)
 • 12 kW: KIT-AXC12HE8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 16 kW: KIT-AXC16HE8 (WH-ADC0916H9E8 + WH-UX16HE8) (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.