Aquarea HT Split Generation F 3-fas. Endast uppvärmning

Aquarea HT kan leverera vatten uppvärmt till 65 °C enbart med hjälp av värmepumpen.
För ett hus med traditionella högtemperaturradiatorer (t.ex. gjutjärnsradiatorer) är Aquarea HT-lösningen den mest lämpliga eftersom Aquarea HT tillhandahåller utgående vattentemperaturer på 65 °C även vid utomhustemperaturer ned till -20 °C.

  • Nya fjärrkontrollsfunktioner
  • Effektiv styrning av rumstemperaturen baserat på utomhustemperatur, inomhustemperatur med hjälp av Aquarea Manager
  • Styrning via smarttelefon som tillval
  • Från 9 till 12 kW, en- eller trefas
  • Högsta utloppstemperatur från pumpmodulen: 65 °C
  • Fungerar ned till -20 °C
  • Högsta höjdskillnad mellan utomhusenhet och pumpmodul 20 m

TREFAS (Nätanslutning inomhus)

  • 9 kW: KIT-WHF09F3E8 (Endast värmedrift)
  • 12 kW: KIT-WHF12F9E8 (Endast värmedrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.