Big PACi Kanalansluten med högt statiskt tryck 20,0-25,00kW • Köldmedium R410A

Big PACi Elite R410A. Beprövad effekt och hög verkningsgrad
PACi 20,00 och 25,00 kW har utvecklats för att passa för de aktuella och mest krävande kommersiella behoven. Klar att ansluta till en stor kanalansluten inomhusenhet, upp till fyra inomhusenheter.

  • Hög verkningsgrad
  • Förbättrad dellast (10–100 %)
  • Flexiblare rördragning
  • Bluefin rostskyddande ytbehandling
  • 0–10 V behovsstyrning
  • Energisparfunktioner
  • LBA-anslutningssats
  • Från 1 till 4 inomhusenheter

TREFAS

  • 20 kW: KIT-200PE2E5D (Värmedrift och kyldrift)
  • 25 kW: KIT-250PE2E5D (Värmedrift och kyldrift)