PACi Standard med högt statiskt tryck • Köldmedium R32

De kanalanslutna systemen är den idealiska lösningen för flexibla och dolda installationer och de 200 mm kanalanslutningarna (tillval) ger en problemfri anslutning till spirorör.

 • Automatisk inlärningsfunktion för föreskrivet statiskt tryck på plats under idrifttagande (en trådbunden standardfjärrkontroll krävs)
 • Automatisk omstart efter strömavbrott
 • Automatiskt enhetsbyte
 • Twin split-tillval
 • DC-fläkt för bättre effektivitet och styrning
 • Inbyggd dräneringspump
 • Enkel anslutning och styrning av extern fläkt eller ERV med hjälp av PAW-DFC-kontakten på inomhusenhetens kretskort. Den yttre enheten kan styras med fjärrkontrollen för Panasonics inomhusenhet

ENFAS

 • 6 kW: KIT-60PF2Z5 (Värmedrift och kyldrift)
 • 7.1 kW: KIT-71PF2Z5 (Värmedrift och kyldrift)
 • 10 kW: KIT-100PF1Z5 (Värmedrift och kyldrift)
 • 12.5 kW: KIT-125PF1Z5 (Värmedrift och kyldrift)
 • 14 kW: KIT-140PF1Z5 (Värmedrift och kyldrift)

TREFAS

 • 10 kW: KIT-100PF1Z8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 12.5 kW: KIT-125PF1Z8 (Värmedrift och kyldrift)
 • 14 kW: KIT-140PF1Z8 (Värmedrift och kyldrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.