Aquarea HT

För ett hus med traditionella högtemperaturradiatorer

MONOBLOCK-SYSTEM
En enda utomhusenhet som levererar vatten för kyldrift, värmedrift och/eller som lagrar tappvarmvatten.

SPLIT-SYSTEM
Ett tvådelat system med en utomhus- och inomhusenhet som levererar kyla, värme och/eller lagrar tappvarmvatten med ett brett utbud som anpassar sig efter alla hem.

HT split och monoblock

  • För gamla högtemperaturselement
  • Endast uppvärmning
  • Tappvarmvatten med extern tank
  • För traditionella högtemperaturselement – tappvarmvatten
  • Uppvärmningskapacitet från 9 till 12 kW
  • Produktmärkning A++ (55 °C), Skala från A++ till G