Kyl&frysenhet på 4 kW
med naturligt köldmedium

CO2 – naturligt köldmedium: det naturliga valet

Panasonic introducerar nu de nya miljövänliga transkritiska kyl&frysenheterna med CO2 för kommersiell kyla.

Energibesparingar


Låg ljudnivå

Låg vikt

Låg kostnad för köldmedium

Låg installationskostnad

Låga servicekostnader

5 års garanti
Empty
Den miljövänliga och tillförlitliga lösningen för matbutiker, stormarknader och bensinstationer.
Vid utvecklingen av dessa apparater har fokus legat på minskad energiförbrukning, kundens känsla av säkerhet och miljön. Genom att välja Panasonics lösning kan du uppfylla kraven i de kommande Europamålen för att minska utsläppen av fluorkolväten.
Men varför vänta? Undvik köldmedieblandningar och välj den gröna lösningen från Panasonic. Resultatet av att alla använder olika köldmedieblandningar kommer att bli förvirring och svårigheter i köldmediehanteringen.

Kylning med Panasonic: naturligt köldmedium – det naturliga valet.
Panasonics transkritiska kyl&frysenhet är det naturliga valet. Välj den säkra och tillförlitliga lösningen från Panasonic.

Panasonic ger 5 års garanti på kompressorn och 2 års garanti på komponenter.
Med Panasonic sparar du även pengar på service.

Panasonic 4kW PackageSolution


Panasonic 4kW PackageSolution.

Panasonic erbjuder en komplett lösning. Enkel installation och tillförlitlighet är nyckeln till framgång. I branschen krävs en mycket hög utrustningsnivå för att säkra livsmedelsförvaringen. PackageSolution inkluderar en kyl&frysenhet, en panel med förprogrammerad styrenhet, expansionsventil och alla erforderliga givare.
Vid köp av Panasonics plug-and-play-lösning PackageSolution får du nästan allt i ett enda paket.
Allt är klart för installation och drifttagning – bara förångare, säkerhetsventil och rör behövs.
Panelen innehåller en förprogrammerad superintelligent styrenhet som är specialutformad för lager och diskar. Allt levereras i en enda låda med anvisningar som är enkla att förstå och kan minska installationstiden med flera timmar.
- Liten och kompakt
- Valbar drifttemperatur, Panasonic CO2 enheter fungerar för rumstemperaturer mellan +5 och -35 C
- Materialval och utformning med 100% Panasonic klarar höga som låga temperaturer och är mycket kompakt och med låg vikt
Kompatibelt med europeiska övervakningssystem av standardtyp. Kontakta din lokala återförsäljare eller Panasonic för mer information.

Samma enhet med både för medel och låg temperatur

Panasonic har utvecklat transkritiska CO2 utomhusplacerat kyl&frysaggregat som drar lite energi med ett GWP på 1. Med Panasonics unika tvåstegs rotationskompressor kan samma enhet köras på både låg och medel temperatur – du behöver bara ändra det inställda värdet.
För att programmera enheten under drifttagningen behöver du bara ställa in en enda parameter. Användarna kan välja mellan fyra inställningar och sedan är enheten klar för användning. Det är mycket enkelt att ändra inställningar
1. Parameter
2. Tillämpning
3. Rumstemperatur (grader)
4. Förångningstemperatur (grader)

5. PÅ-värde (MPa)
6. AV-värde (MPa)
7. Lågt tryck diffvärde (MPa)
8. Beg. värde (MPa)

Minska livsmedelssvinnet genom att välja den tillförlitliga Panasonic-lösningen

Empty
Opålitliga kylsystem ökar risken att man får slänga livsmedel, vilket är negativt både för miljön och för ekonomin. Panasonic har nu lanserat nya kyl&frysaggregat med naturligt köldmedium för mindre installationer som oftast inte är utrustade med övervakning och kräver tillförlitliga kylsystem.
Panasonic har över tio års erfarenhet av mindre kyl&frysenheter med det naturliga köldmediet R744. Panasonics enheter har utvecklats för verksamheter där livsmedelssvinn är en viktig fråga. Genom att kombinera tillförlitlighet och ett naturligt köldmedium har Panasonic utvecklat en lösning för framtiden.
Tillförlitlighet är vår första prioritet och därför ger vi 5 års garanti på kompressorer och 2 års garanti på övriga komponenter!

Specifikationer för Panasonic 4kW CO2

Empty
Panasonic erbjuder nu en tillförlitlig och miljövänlig kyl&frysenhet för kommersiell kyla. Denna kyl&frysenhet på 4 kW lämpar sig för kyl och frysapplikationer för verksamheter med kylrum, frysrum och kyl&frysdiskar.

1. Kylkapacitet (kW)
Omgivande temperatur: 32 °C, 240 V, kompressor: driftfrekvens: 65 s-1 köldmedium: R744, suggastemperatur: 18 °C.