Izbirno posamično upravljanje

CZ-RD514C
LED-lučka delovanja

Indikatorska lučka za VKLOP/IZKLOP

Indikatorska lučka za izbor načina delovanja
 • SAMODEJNI način – Za več prikladnosti: enota med zagonom izbere način delovanja, ki ga določi glede na nastavljeno temperaturo in temperaturo v prostoru.
 • Način OGREVANJA – Za užitek ob toplem zraku: enota rabi nekaj časa, da se segreje. Indikatorska lučka napajanja v tem načinu delovanja utripa.
 • Način HLAJENJA – Za užitek ob hladnem zraku: uporabite zavese, da preprečite vstop sončne svetlobe in vročine od zunaj ter tako zmanjšajte porabo energije med hlajenjem.
 • Način SUŠENJA – Za razvlaževanje prostora: enota deluje pri nizki hitrosti ventilatorja in zagotavlja blag učinek hlajenja.

Prikaz nastavitve časa/ure
 • Nastavitev dnevnega časovnika
 • Nastavitev tedenskega časovnika

Prikaz hitrosti ventilatorja
 • V SAMODEJNEM načinu je hitrost ventilatorja notranje enote samodejno prilagojena glede na način delovanja.

Prikaz nastavljene temperature
 • Razpon izbire: 16 °C ~ 30 °C.

Prikaz kode napake


Opomba:
 • Če je vgrajen žični daljinski upravljalnik, bo nastavljanje načinov delovanja ECONAVI, SAMODEJNO UDOBJE, BLAGO SUŠENJE iz brezžičnega daljinskega upravljalnika morda onemogočeno. Toda načine delovanja VELIKA MOČ, TIHO, PATROL, e-ionsko bo mogoče upravljati glede na brezžični daljinski upravljalnik.
 • Ko je v uporabi žični daljinski upravljalnik, bo nastavljanje časovnika iz brezžičnega daljinskega upravljalnika preklicano.
CZ-RD52CP
Za vklop oziroma izklop enote
 • Upoštevajte indikatorsko lučko za IZKLOP na zaslonu daljinskega upravljalnika, da preprečite, da bi se enota nepravilno zagnala/zaustavila.
 • Pri običajnem delovanju na zaslonu daljinskega upravljalnika sveti indikatorska lučka za IZKLOP, ko je enota izklopljena.
Za nastavitev temperature
 • Razpon izbire: 16 °C ~ 30 °C.

Za izbor načina delovanja
 • SAMODEJNI način – Za več prikladnosti: Enota način delovanja izbere glede na nastavljeno temperaturo, zunanjo temperaturo in temperaturo v prostoru.
 • Način OGREVANJA – Za užitek ob toplem zraku: enota rabi nekaj časa, da se segreje.
 • Način HLAJENJA – Za užitek ob hladnem zraku:
 • Način SUŠENJA – Za razvlaževanje prostora: enota deluje pri nizki hitrosti ventilatorja in zagotavlja blag učinek hlajenja. Med delovanjem v načinu blagega sušenja ventilator notranje enote deluje pri nizki hitrosti. Gibanje loput morda ne bo usklajeno s prikazom na daljinskem upravljalniku.
Za izbor hitrosti ventilatorja (5 možnosti)
 • V SAMODEJNEM načinu je hitrost ventilatorja notranje enote samodejno prilagojena glede na način delovanja.

Za prilagajanje navpičnega usmerjanja zraka (5 možnosti)
 • Prostor ohranja dobro prezračen.
 • Če je nastavljen SAMODEJNI način, lopute samodejno nihajo navzgor/navzdol.
 • V načinu ogrevanja se zrak nekaj časa izpihuje v vodoravni smeri, nato se začne izpihovati navzdol.

Tiho delovanje – za užitek tihega okolja
 • Ta način zmanjšuje hrup ob izpihovanju zraka.

Način velike moči – za hitro doseganje nastavljene temperature