Povezljivost sistemov ECOi in ECO G. Nov vmesnik po sistemu »plug and play«, ki ga priključite neposredno na P-Link.

Odlična prilagodljivost za integracijo z vašimi projekti KNX / EnOcean / Modbus / LonWorks / BACnet omogoča celovito dvosmerno spremljanje in upravljanje vseh parametrov delovanja.
Poslovni partnerji Panasonic so zasnovali rešitve, prilagojene klimatskim napravam Panasonic, ki zagotavljajo celovito spremljanje, upravljanje in polno funkcionalnost celotne linije komercialnih naprav z vgradnjami sistemov KNX / EnOcean / Modbus / LonWorks in BACnet.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Panasonic.
Empty
Vmesniki Panasonic
Priključeni v notranji enoti
PAW-RC2-KNX-1i:
KNX, 1 skupina notranjih enot
PAW-RC2-MBS-1: Modbus RTU*, 1 skupina notranjih enot
PAW-RC2-ENO-1i: EnOcean, 1 skupina notranjih enot
PA-RC2-WIFI-1: IntesisHome, 1 skupina notranjih enot

Priključeno na P-link
PAW-AC-KNX-64: KNX**, priključenih največ 64 notranjih enot
PAW-AC-KNX-128: KNX**, priključenih največ 128 notranjih enot
PAW-TM-MBS-RTU-64: Modbus RTU**, priključenih največ 64 notranjih enot
PAW-TM-MBS-TCP-128: Modbus TCP**, priključenih največ 128 notranjih enot
PAW-AC-BAC-64: Bacnet**, priključenih največ 64 notranjih enot
PAW-AC-BAC-128: Bacnet**, priključenih največ 128 notranjih enot
CZ-CLNC2: Lonworks, 16 skupin z največ 8 notranjimi enotami, skupaj največ 64 notranjih enot
PAW-AC-FIDELIO: Fidelio**, priključenih največ 128 notranjih enot

* Za primer priključitve Modbus TCP potrebujete vmesnik Modbus RTU/TCP.
** Potrebujete vmesnik CZ-CFUNC2.
Primer priklopa sistema BMS za osrednji nadzorni sistem klimatske naprave
Nastavitve klim. enote
 • VKLOP/IZKLOP enote
 • Sprememba načina
 • Nastavitev sobne temperature
 • Nastavitev hitrosti ventilatorja
 • Nastavitev krilca
 • Nastavitev osrednjega nadzornega sistema
 • Brisanje oznake za filter
 • Ponastavitev alarma
Stanje klim. enote
 • Prikaz stanja VKLOPA/IZKLOPA enote
 • Način delovanja
 • Nastavljena temperatura
 • Stanje hitrosti ventilatorja
 • Stanje krilca
 • Nastavitev osrednjega nadzornega sistema
 • Stanje oznake za filter
 • Pravilno/nepravilno stanje
 • Koda alarma
A. Vmesnik RS485/RS232C (lokalna dobava)
B. Vmesnik BMS
C. Komunikacijski vmesnik CZ-FUNC2
D. Zunanja enota
E. Skupinski nadzorni sistem
F. Daljinski upravljalnik
G. Najv. 64 enot I/D
H. Najv. 16 enot I/D, povezljivih s sistemom: Najv. 512