Vhodno-izhodna serijsko/paralelna enota za zun. enoto (CZ-CAPDC2), lokalni vmesnik za nadzor VKLOPA/IZKLOPA (CZ-CAPC2) in vzporedni vmesnik 0 -10 V (CZ-CAPBC2)

Vhodno-izhodna serijsko/paralelna enota za zun. enoto (CZ-CAPDC2)
  • Ta enota lahko upravlja do 4 zunanje enote.
  • Iz centralnega upravljalnika je mogoče spreminjanje načina delovanja in skupinsko upravljanje/skupinska zaustavitev.
  • Potrebujete za nadzor na zahtevo.

Mere (V x Š x G): 80 x 290 x 260 mm
Napajanje: Enofazno 100/200 V (50/60 Hz), 18 W
Vhod: Skupinsko upravljanje/skupinska zaustavitev (breznapetostni kontakt/24 V DC, pulzni signal). Ogrevanje/hlajenje (breznapetostni kontakt/statični signal). Zahteva 1/2 (breznapetostni kontakt/statični signal) (Lokalna zaustavitev s preklopom)
Izhod: Izhod za način delovanja (breznapetostni kontakt). Izhod za alarm (breznapetostni kontakt).
Dolžina napeljave: Vodi za notranjo/zunanjo enoto: Skupna dolžina 1 km. Digitalni signal: 100 m ali manj
Primer sistema
A. Centralni upravljalnik
B. CZ-CAPDC2
Lokalni vmesnik za nadzor VKLOPA/IZKLOPA (CZ-CAPC2)
  • Upravljanje in spremljanje statusa s kontaktnim signalom je mogoče za posamezno notranjo enoto (ali za katero koli zunanjo električno napravo do 250 V AC, 10 A).
Primer sistema
A. Upravljalnik za VKLOP/IZKLOP
B. CZ-CAPC2

Na primer: konvektor itd.
Enota skupnega toplotnega izmenjevalnika
Vzporedni vmesnik 0-10 V (CZ-CAPBC2)
  • Upravljanje in spremljanje statusa je mogoče za posamezno notranjo enoto (1 skupino).
  • Poleg upravljanja delovanja in zaustavitve je na voljo tudi funkcija digitalnega vhoda za nastavitev hitrosti ventilatorja in načina delovanja.
  • Centralno upravljanje omogoča nastavitev temperature in merjenje temperature zajema zraka v prostoru.
  • Analogni izhod za nastavitev temperature: 0 do 10 V ali 0 do 140 Ohm.
  • Napajanje je zagotovljeno prek priključka CZ-T10 notranjih enot.
  • Priključite lahko tudi ločeno napajanje (pri merjenju temperature zajema).

Primer sistema
A. Oddaljena postaja
B. CZ-CAPBC2
C. Centralna upravljalna plošča