Daljinsko upravljanje Aquarea HT

Daljinski upravljalnik, ki bo še izboljšal učinkovitost, povečal udobje in poskrbel za največje prihranke.
Upravljalna plošča za daljinsko upravljanje
Izboljšan uporabniški vmesnik:
1. Dodan način delovanja med prazniki
2. Dodana poraba energije
LCD-prikazovalnik:
1. Razširjen LCD-prikazovalnik, ki način delovanja prikaže na levi in desni strani
2. Dodan SAMODEJNI način in odstranjen prikaz odmrzovanja (z uporabo lučke za ogrevanje)
3. Na zaslonu se prikaže napis »EXT SW OFF«, ko je zunanje stikalo izključeno
4. Dodani oznaki kWh in Hr (ure)
Gumb:
 5. Dodan gumb za način delovanja med prazniki
 6. Zamenjan položaj gumbov FORCE in ERROR RESET
Funkcija za monterje
· Način sušenja betona za talno ogrevanje
· Kako zakleniti način hlajenja
· Upravljanje črpalke razreda s 7 hitrostmi

Način sušenja betona za talno ogrevanje Omogoča postopno višanje temperature talnega ogrevanja s pomočjo programske opreme.
1. Temperatura
2. 1 stopnja za 1 dan (največ 99 stopenj) Najmanj 25 °C do 55 °C
3. Št. dni
Način ogrevanja in hlajenja: Pooblaščeni serviser oziroma pooblaščeni monter lahko način hlajenja omogoči preko posebnega načina delovanja z uporabo daljinskega upravljalnika.

Črpalka s 7 hitrostmi: hitrost črpalke je mogoče izbrati na daljinskem upravljalniku.
Funkcija za končne uporabnike
· Samodejni način za ogrevanje in hlajenje
· Prikaz porabe energije
· Možnost nastavitve delovanja med prazniki

Samodejni način: Samodejno preklaplja med načinom ogrevanja in hlajenja glede na zunanje temperature.
Poraba energije: Prikazana je električna energija, ki jo porabi toplotna črpalka, in sicer posebej za ogrevanje, hlajenje in sanitarno toplo vodo, prikazana pa je tudi skupna poraba energije.

Način delovanja med prazniki: sistemu omogoča, da po koncu praznikov ali ko se vrnete z dopusta nadaljuje z delovanjem pri predhodno nastavljeni temperaturi.