PACi, ECOi ve ECO G iç üniteleri için PCB'ler ve kablolar

Kablolar CZ-T10: Tüm T10 fonksiyonları. Sahada tedarik edilen aksesuar gerektirir PAW-FDC: Harici fan çalıştırma. Sahada tedarik edilen aksesuar gerektirir PAW-OCT: Tüm isteğe bağlı monitör sinyalleri. Sahada tedarik edilen aksesuar gerektirir CZ-CAPE2: Fansız isteğe bağlı monitör sinyalleri. Yedek parça tedarikinden ilave kablolar gerektirir PAW-EXCT: Zorunlu Thermostat KAPALI/Kaçak D. Sahada tedarik edilen aksesuar gerektirir PBC’ler PAW-T10: Tüm T10 fonksiyonları. Kolay bağlantı sağlar “Tak-Çalıştır” PAW-T10V: Tüm T10 fonksiyonları + güç izleme. PAW-T10 + iç ünite güç kaynağı izleme PAW-T10H ile aynı: Açma/Kapama; Yasaklama 5VDC & 230VAC. Tek otel kartı veya pencere teması için özel öğeler PAW-T10HW: Açma/Kapama; Yasaklama 5VDC. Aynı anda otel kartı + pencere teması için PAW-PACR2: Fazladan 2 sistem; T monitör. Çalışma zamanına eşit sıcaklık izleme dahil fazladan 2 PACi sistemi PAW-PACR3: Fazladan 3 sistem; T monitör. Çalışma zamanına eşit sıcaklık izleme dahil fazladan 3 PACi sistemi PAW-ECF: Fan hızı kontrolü harici EC fanı. Harici üretim için Hava Perdesi üniteleri EC fan kumandasını standart VRF IU PCB ile sağlar
T10 soketi (CN015)CZ-T10: Panasonic, bu T10 soketiyle kolay bağlantı sağlanması için CZ-T10 adlı isteğe bağlı bir aksesuar (fiş ve kablolardan oluşan) geliştirmiştir. Bir ECOi iç ünitesini harici bir cihaza bağlamak kolaydır. Tüm iç ünitelerin elektronik devre kartında bulunan T10 terminali harici cihazlara dijital bağlantı sağlar.
T10 terminal Teknik Özellikleri (T10: iç ünite PCB'de CN061) Kumanda öğeleri: Başlatma/durdurma girişi Uzaktan kumanda yasaklama girişi Başlatma sinyali çıkışı Alarm sinyali çıkışı Durum1-2 (Atım girişi): Bir atım sinyaliyle anahtarlanan ünite Açma/Kapama durumu. (1 atım sinyali: 300 ms veya daha uzun süre kısa devre durumu) 2-3 (Statik girişi): Açık / Uzaktan kumanda ile çalıştırmaya izin verilir. (Normal koşul) Kapalı/ Uzaktan kumanda yasaklanır. 4-5 (Statik çıkışı): Ünite AÇIK durumdayken 12 V çıkış. / KAPALI durumdayken çıkış yok. 5-6 (Statik çıkışı): Hatalar oluştuğunda 12 V çıkış / Normal durumdayken çıkış yok. Örnek kablo A. 300 ms veya daha yüksek. B. 1-2 (atım girişi) C. 4-5 (çıkış) D. Ünite durumu NOT: İç üniteden röleye kadar kablo uzunluğu 2,0 m'ye kadar olmalıdır. Atım sinyali JP kesme ile statikle değişebilir. (Bkz. JP001) E. T10 (sarı)
Kullanım Örnek Zorunlu KAPALI kumanda Madde 1 & 2: Açma/kapama sinyali için serbest kontak (statik sinyal için *JP1*'i kesin), kontak otel kartına bağlı olduğunda kapalı olmalıdır (ünite kullanılabilir). Madde 2 & 3: Otel kartı çıkarıldığında takılı olduğu odadaki uzaktan kumandadaki tüm işlevleri yasaklayan serbest kontak kapalı olmalıdır (ünite çalışmaz). Çalışma Açık/Kapalı sinyali çıkışı Durum:4-5 (Statik çıkışı): Ünite AÇIK durumdayken 12 V çıkış / KAPALI durumdayken çıkış yok. Kablo örneği A. Terminal = T101. Açık / Kapalı2. Ortak3 Yasak4 Çalışma çıkışı +12 V DC Ortak6. Çıkış alarmı +12 V DCB. Röle 12 V DCC. T10 (sarı)D. İç ünite kontrol PCB. Röle (sahadan tedarik edilir)F. Merkezi kumanda NOT: İç üniteden röleye kadar kablo uzunluğu 2,0 m'ye kadar olmalıdır. Atım sinyali JP kesme ile statikle değişebilir. (Bkz. JP001)
Fan Tahrik Soketi (CN017)PAW-FDC: Panasonic, bu Fan Tahrik Soketiyle (CN017) kolay bağlantı sağlanması için PAW-FDC adlı isteğe bağlı bir aksesuar (fiş ve kablolardan oluşan) geliştirmiştir.
Empty
Havalandırma fanının uzaktan kumanda ile çalıştırılması Harici havalandırma ve toplam ısı eşanjörü fanlarını Başlat/Durdurİç ünite durduğunda bile çalışırGrup halinde kontrol durumunda: tüm fanlar çalışır; bağımsız kumanda yoktur. Harici fan Açık / Kapalı A. Havalandırma düğmesi B. Fan Tahriki (2 fişli (beyaz))C. İç ünite kontrol PCBD. Röle (sahada temin edilir) E. Havalandırma fanındaki harici kumanda giriş terminaline
İsteğe Bağlı Soket (CN060) Harici sinyal çıkışı PAW-OCT: Panasonic, bu İsteğe Bağlı Soketle (CN060) kolay bağlantı sağlanması için PAW-OCT adlı isteğe bağlı bir aksesuar (fiş ve kablolardan oluşan) geliştirmiştir.
Empty
T10 ve isteğe bağlı CN060 kombinasyonuyla I_U harici kumandası mümkündür! 6P (beyaz): Harici çıkış sinyalleri aşağıdaki şekildeki gibidir. A. İsteğe bağlı (beyaz) B. İç ünite kumandası PCB (CR1) C. Röle (DC 12V, sahada tedarik edilir) (Not) D. Fan sinyali E. Sıcak başlatma sinyali F. Soğuk başlatma sinyali G. Termostat sinyali H. Buz çözme sinyali Not: Röle PCB'den 2 m veya daha düşük bir uzaklığa takılmalıdır.
EXCT Soketi (CN009)PAW-EXCT: Panasonic, bu EXCT Soketiyle (CN009) kolay bağlantı sağlanması için PAW-EXCT adlı isteğe bağlı bir aksesuar (fiş ve kablolardan oluşan) geliştirmiştir.
Empty
Statik girişle➔ statik giriş ➔ termostat kapalı➔ enerji tasarrufu 2P fiş (kırmızı): Talep kumandası için kullanılabilir. Giriş mevcut olduğunda, üniteyi termostat KAPALI durumda çalışmaya zorlar. Not: İç ünite kumanda PCB'sinden röleye kadar kablonun uzunluğu 2m veya daha az olmalıdır. 2P fişli ana kablo (özel-sipariş parça: WIRE K/854 05280 75300)A. EXCT (2P fişli (kırmızı))B. İç ünite kumandası PCBC. Röle (sahadan tedarik edilir)D. Röle sargı sinyali Örnek: Soğutma gazı sensörü ile birlikte· Kaçak detektöründen gelen sinyal: gerilimsiz, statik.· Dış ünite ayarı: Kod 0b ➔ 1· Gaz kaçağı detektörü soketi: EXCT· Dış ünite ayarı: Kod C1: 1. O2 soketinden alınan alarm sinyali 230V ise güç çıkışı C1: 2. O2 soketinden alınan alarm sinyali 0V ise güç çıkışı. Gösterilen alarm mesajı P14A. Valfler kapalı B. Sinyal C. Kaçak D. Oda 1E. Oda 2F. Soğutma gazı detektörü