Panasonic total air conditioning management system (Panasonic toplu klima yönetimi sistemi). P-AIMS Temel yazılımı (CZ-CSWKC2)

Bir PC ile en fazla 1024 iç ünite kontrol edilebilir. Temel yazılım fonksiyonları. Tüm iç üniteler için standart uzaktan kumanda. Takvimde birçok zamanlayıcı tablosu programları ayarlanabilir. Alarmlar için ayrıntılı bilgi ekranı. Alarm geçmişi, çalışma durumu ile CSV dosya çıkışı. HDD'ye otomatik veri yedekleme. Temel yazılım, 4 yükseltme paketiyle yükseltilerek bağımsız gerekliliklere uygun hale getirilebilir.
P-AIMS büyük alışveriş merkezleri ve çok sayıda alanı/binası olan üniversiteler için uygundur. 1 "P-AIMS" PC'nin bir defada 4 bağımsız sistemi olabilir. Her bir sistem maks. 8 adet C/A ünitesine sahip olabilir ve maks. 512 üniteyi kumanda edebilir. Toplamda, 1024 iç ünite 1 “P-AIMS” bilgisayarı tarafından kumanda edilebilir.
PC Bilgisayar Ortamı: XP Professional CPU: Pentium 2,8 GHz veya üzeri Bellek: 2 GB veya üzeri HDD: 100 GB veya üzeri
Kablo uzunluğu (PC~C/A) Maksimum 1 km. 1 sistem için maksimum 8 C/A. C/A'dan her bağlantı için kablo uzunluğu maksimum 1 km.
A. Kullanıcı PCB. USB hattı C. Konvertör (sahadan tedarik edilir) RS485 (Polarize) D. CZ-CFUNC2E. Bina AF. Bina D
Yük dağılımı için P-AIMS isteğe bağlı yazılım CZ-CSWAC2 Her kiracı için yük dağılım hesaplaması Klima yük dağılımı oranı, kullanılan enerji tüketimi verisiyle (m³, kWh) her ünite (kiracı) için hesaplanır. Hesaplanan veriler CSV türü dosya olarak depolanır. Son 365 günlük veriler depolanır. Web uygulaması için P-AIMS isteğe bağlı yazılım CZ-CSWWC2 Uzak istasyondan Web erişimi ve kontrolü Uzak bilgisayardan P-AIMS yazılımına erişim. Web tarayıcısını (Internet Explorer) kullanarak ECOi 6N sistemini izleyebilir/çalıştırabilirsiniz. Nesne yerleşimi ekranı için P-AIMS isteğe bağlı yazılım CZ-CSWGC2 Tüm sistem görsel olarak kontrol edilebilir. Yerleşim ekranında çalışma durumu izlenebilir. Aynı anda hem nesne yerleşimi hem iç ünitenin konumu kontrol edilebilir. Her ünite ekrandaki sanal uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Aynı anda eb fazla 4 yerleşim ekranı gösterilir. BCAnet yazılımı arayüzü için P-AIMS isteğe bağlı yazılım CZ-CSWBC2 BMS sistemine bağlanabilir BACnet protokolü ile diğer aygıtlarla iletişim kurabilir. ECOi 6N sistemi hem BMS hem de P-AIMS ile kontrol edilebilir. 1 PC bilgisayara (P-AIMS temel ve BACnet yazılımı olan) maksimum 255 ii ünite bağlanabilir.