Жилищно вентилаторно тяло с оползотворяване на топлината


Вентилационните системи за оползотворяване на топлината предоставят на потребителите уют и висококачествен живот, благодарение на температурно контролиран и чист въздух. Уредите за оползотворяване на топлината са идеални за онези собственици на домове, които търсят висока ефективност и максимален комфорт.


Жилищно вентилаторно тяло с оползотворяване на топлината. 
Свеж филтриран въздух и високи икономии на енергия 

Вентилаторното тяло за оползотворяване на топлината е проектирано не само да осигурява добро качество на въздуха в помещенията, но също така е проектирано да възстановява топлината, която иначе би се загубила по време на вентилацията. Тези вентилационни системи за възстановяване на топлината се използват в домове с ниско потребление на енергия, за да подпомогнат задържането на топлина.

1

Високо качество на въздуха в помещението
Уредът е проектиран да осигурява свеж филтриран въздух в дома, като същевременно запазва висок топлинен комфорт.

2

Икономия на енергия
По-голямата част от енергията от отработения въздух се използва за предварително третиране на входящия въздух, което води до по-ниски нужди от сградно отопление.


3

Спестява място
Компактното вентилаторно тяло може да бъде инсталирано над квадратния резервоар за гореща вода за бита или вътрешното тяло Aquarea All in One Compact, за да спести пространство.


4

Усъвършенстван потребителски интерфейс
Вентилаторното тяло за жилищни сгради и термопомпата Aquarea могат да се управляват с един лесен за употреба контролер.


Вентилаторното тяло за жилищни сгради с оползотворяване на топлината осигурява свеж филтриран въздух в къщата, като същевременно запазва по-голямата част от енергията, използвана за отопление на сградата.


Основни характеристики на вентилаторното тяло за жилищни сгради
 • Проектиран за вентилирани зони до около 140 m.
 • Ротационен топлообменник с висока енергийна ефективност с вентилатори с технология на EC
 • Функция за прехвърляне на влагата с цел ограничаване на кондензацията в подавания въздух през зимния сезон
 • Вграденият датчик за влажност в изпомпвания въздух може да се използва за управление на консумацията.
 • Управление чрез сензорен екран и съветник за стартиране с цел лесно пускане в експлоатация
 • Комуникация с Modbus през RS-485
 • Възможност за управление на термопомпи Aquarea от генерации H и J чрез панел за управление PAW-A2W-VENTA, (изискват се PAW-AW-MBS-H и PAW-VEN-ACCPCB)


Управление чрез удобен за потребителя интерфейс


Всички настройки и функции са достъпни през панел за управление, вграден в предния капак. Налична е опция за свързване на един или повече външни панели за управление.
 • Цветен сензорен екран с лесен за използване интерфейс
 • РЪЧЕН и АВТОМАТИЧЕН режим или избор от предпочитани настройки от предварително конфигурирани потребителски режими
 • Ако термопомпи от серии Aquarea H и J са свързани с PAW-A2W-VENTA, опциите за управление на термопомпите се появяват на началния екран в отделен разделКомбинирайте жилищното вентилаторно тяло с Panasonic Aquarea за спестяване на място и високоефективно решение за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за бита.

Вентилация за оползотворяване на топлината + Aquarea All in One Compact
Вентилация за оползотворяване на топлината + правоъгълен резервоар за гореща вода за бита + Aquarea моноблок
Вентилация за оползотворяване на топлината + правоъгълен резервоар за гореща вода за бита + Aquarea сплит
Тялото може да се монтира на  PAW-TA20C1E5C, на WH-ADC0309J3E5C или да се инсталира на стената (изисква се PAW-VEN-WBRK).


Как да интегрираме термопомпа Aquarea към жилищното вентилаторно тяло.

 1. PAW-AW-MBS-H
 2. PAW-VEN-ACCPCB

Как Panasonic допринася за сгради с почти нулев разход на енергия (ПНРЕ)
Panasonic е поел ангажимент да разработва продукти с по-висока енергийна ефективност. 

Нашият опит, натрупан през годините, помогна за лансирането на гама от продукти, които допринасят за общество с по-малък въглероден отпечатък.
Високоефективните решения на Panasonic могат да помогнат за значителното намаляване на консумацията на енергия в дома:
 • Високоефективна термопомпа Aquarea High Performance за отопление, охлаждане и производство на гореща вода за бита
 • Aquarea Smart Cloud за енергиен мониторинг
 • Вентилационна система за оползотворяване на топлината
 • Фотоволтаични панели, които произвеждат възобновяема енергия на място