Желание за създаване на стойностни неща


Седемте принципа на корпорацията Panasonic

Принос към обществото

Винаги ще действаме в съгласие с „Основна цел на управлението“, като честно изпълняваме отговорностите си като индустриалци към общностите, в които осъществяваме дейност.

Справедливост и честност

Ще бъдем справедливи и честни както в бизнес отношенията си, така и в личния си живот. Дори да разполагаме с голям талант и знания, ако не сме почтени хора, няма да спечелим уважението на другите, нито да повишим самоуважението си.

Сътрудничество и екипен дух

Ще обединим усилията си, за да постигнем общите си цели. Дори да разполагаме с голям личен талант, ако не си сътрудничим и нямаме екипен дух, компанията ни ще съществува само на хартия.

Неуморен стремеж към подобрение

Ще полагаме непрестанни усилия, за да подобрим възможностите си за принос към обществото чрез бизнеса, с който се занимаваме. Само чрез непрестанни усилия можем да осъществим нашата „Основна цел на управлението“ и да помогнем за постигането на траен мир и просперитет.

Учтивост и смирение

Винаги ще бъдем учтиви и скромни, ще уважаваме правата и нуждите на другите, за да укрепим здравите социални връзки и да подобрим качеството на живот в нашите общности.

Адаптивност

Непрестанно ще адаптираме мисленето и поведението си съобразно постоянно променящите се условия около нас, като действаме в хармония с природата, за да осигурим развитието и успеха на начинанията си.


Благодарност

Предприетите от нас действия ще се основават на чувството за благодарност за всички облаги, които сме получили. Уверени сме, че този подход ще бъде източник на непрестанна радост и жизнеспособност и ще ни помогне да преодолеем всички препятствия, пред които ще се изправим.
История на Air Conditioning GroupПървият стаен климатик за монтаж в жилища.Започва производството на абсорбционни чилъри.


Panasonic пуска в продажба първата високоефективна термопомпа въздух-вода в Япония.


Panasonic става първият японски производител на климатици в Европа.


Представен е първият климатик VRF с газова термопомпа.


Представена е първата в света система VRF с 3 тръби за едновременно отопление и охлаждане.


Първият климатик в света, оборудван с nanoe™


Новата концепция Etherea: висока ефективност и производителност с великолепен дизайн.


Новата Aquarea. Panasonic представя Aquarea: авангардна, нова нискоенергийна система в Европа.


Нови газови термопомпи Panasonic. Газовите системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF) са идеални за проекти с ограничения в електрозахранването.CO2 кондензаторни агрегати в Европа. Идеалното решение за супермаркети, магазини и бензиностанции.


Нови системи VRF ECOi EX с изключителна енергийна ефективност.


Първата в Европа хибридна система с VRF и газова термопомпа.


Panasonic представя нова серия чилъри с термопомпа с наименование ECOi-W.


60 години история на Panasonic