CZ-CAPRA1

Integrace řady jednotek pro domácnosti do systému P‑Link

Lze připojit řadu RAC pro P-Link. Nyní je možná plná kontrola.


Integruje jakoukoli jednotku do ovládání velkého systému.
  • Integrace do serveroven TKEA/PKEA
  • Malé kanceláře s domácími vnitřními jednotkami
  • Postupné renovace (starý domácí systém a systém VRF v jedné instalaci)
Systémy centralizovaného ovládání: 64 vnitřních jednotek
Inteligentní ovladač / webový server: 256 vnitřních jednotek
P-AIMS: 1 024 vnitřních jednotek
1. Aktuální kontrolní oblast. 2. Potřeba ovládání jednotek RAC centrálními ovladači.
Aktuální systém pro PACi/VRF. Centrální ovladač může přímo propojit P-Link s řídicími jednotkami.
Jednotky RAC nelze zapojit přímo do systému P-Link pro ovládání centrálními ovladači.
Je nutné získat rozhraní mezi protokoly P-Link a RAC s cílem pokrýt základní provozní položky.


Základní provozní položky: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, výběr režimu, nastavení teploty, otáčky ventilátoru, nastavení klapky, zakázání dálkového ovládání.
Externí vstup: řídicí signál ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, signál abnormálního zastavení.
Externí výstup pro relé*: provozní stav (ZAP./VYP.), výstup stavu výstrahy.

* Protože aktuální konektor CN-CNT nedokáže zajistit napájení externího výstupního relé, je nutné zajistit další vstupní napájení pro externí relé.