100% Panasonic, DNA japonské řemeslné kvality

Ve společnosti Panasonic věříme, že nejlepší klimatizace je taková, která pracuje tiše, efektivně a bez povšimnutí a má minimální dopad na životní prostředí.


Lidé, kteří používají naše výrobky, se mohou těšit na dlouhá léta vysoké kvality a výkonu, aniž by museli neustále řešit servis. V rámci pečlivého procesu návrhu a vývoje prochází klimatizace Panasonic celou řadou přísných testů, jejichž cílem je zaručit efektivitu a dlouhodobou spolehlivost. Zkoušky životnosti, odolnosti vůči vodě a nárazům a hlukové zkoušky se provádí na jednotlivých dílech nebo na hotových výrobcích.

Díky tomuto časově náročnému úsilí splňují klimatizační systémy společnosti Panasonic průmyslové normy a nařízení ve všech zemích, kde se prodávají.


Mezinárodní standard kvality


Aby si společnost Panasonic udržela dobrou pověst na celém světě, dlouhodobě se snaží nabízet kvalitu s minimálním dopadem na životní prostředí.


Spolehlivé díly, které splňují nebo překonávají
průmyslové normy

Klimatizace Panasonic splňují všechny povinné oborové normy a nařízení ve všech zemích, kde se prodávají. Kromě toho společnost Panasonic provádí přísné zkoušky s cílem zajistit spolehlivost dílů a materiálů. Síla pryskyřicového materiálu použitého k výrobě lopatek ventilátorů se potvrzuje tahovou zkouškou.


Shoda s požadavky směrnice RoHS /
nařízení REACH o omezení látek

Výrobky Panasonic a použité materiály důsledně dodržují předpisy o omezeních pro chemické látky, stanovené směrnicí RoHS nebo nařízením REACH. Během vývoje a výroby součástí probíhá přísný dohled nad více než 100 materiály s cílem zajistit, aby se nepoužívaly žádné nebezpečné látky.


Sofistikovaný výrobní proces

Na výrobních linkách klimatizací Panasonic se používají nejmodernější technologie tovární automatizace s cílem zajistit výrobu s velkým důrazem na kvalitu a splnit tak očekávání z hlediska spolehlivosti a důvěryhodnosti.

Životnost


Ve společnosti Panasonic víme, jak je důležitá dlouhá životnost s minimální údržbou. Proto naše klimatizace vystavujeme široké škále přísných zkoušek odolnosti.


Zkouška dlouhodobé životnosti

Abychom zajistili odolnost a stabilní provoz po mnoho let, provádíme dlouhodobé provozní zkoušky za podmínek, které jsou daleko horší než skutečné provozní podmínky. 


Zkouška spolehlivosti kompresoru

Po zkoušce nepřetržitého provozu vyjmeme kompresor z vybrané venkovní jednotky, rozebereme jej a prozkoumáme jeho vnitřní mechanismy a díly, abychom odhalili potenciální závady. Tento postup napomáhá zajistit dlouhodobou výkonnost v náročných podmínkách.
Zkouška odolnosti vůči vodě

Jednotka vystavená dešti a větru splňuje specifikace odolnosti vůči vodě, odpovídající stupni krytí IPX4. Kontakty na obvodových deskách jsou potaženy pryskyřicí, aby se zabránilo nežádoucím dopadům v případě vniknutí vody (v nepravděpodobných případech).