Et ønske om å skape ting av verdi


Panasonic Corporations 7 prinsipper

Bidrag til samfunnet

Vi skal til enhver tid opptre i tråd med våre grunnleggende styringsmål og lojalt oppfylle vårt ansvar som en industriell virksomhet i lokalsamfunnene der vi opererer.

Rettferdighet og ærlighet

Vi skal være rettferdige og ærlige i alle forretningsforhold og måten vi personlig opptrer på. Det hjelper lite hvor dyktige og kunnskapsrike vi er, hvis vi ikke har den personlige integriteten som kreves for å vinne andres respekt og styrke vår egen selvrespekt.

Samarbeid og lagånd

Vi skal bruke våre samlede ressurser for å oppnå felles mål. Uten samarbeid og lagånd er vi bare et selskap på papiret, uansett hvor dyktige vi er som enkeltindivider.

Utrettelig innsats for forbedringer

Vi skal arbeide kontinuerlig med å bidra til samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter. Bare gjennom en slik utrettelig innsats kan vi oppfylle våre grunnleggende styringsmål og bidra til stabilitet og fremgang.

Høflighet og ydmykhet

Vi skal alltid være vennlige og beskjedne, med respekt for andres rettigheter og behov, for å styrke sunne sosiale forhold og forbedre livskvaliteten i de lokalsamfunnene vi opererer i.

Tilpasningsevne

Vi skal alltid være fleksible i vår måte å tenke og opptre på for å kunne møte de stadig skiftende forholdene rundt oss og handle i harmoni med naturen for å sikre fremgang og suksess.


Takknemlighet

Vi skal handle ut fra en følelse av takknemlighet for alle fordelene vi har mottatt, i tro på at en slik holdning fører til positivitet og vitalitet og hjelper oss å overvinne hindringer underveis.
Panasonics klimaanlegg: En historikkFørste romklimaanlegg lanseres for boliginstallasjon.Starter produksjon av absorpsjonschillere.


Panasonic lanserer den første høyeffektive luft/vann-varmepumpen i Japan.


Panasonic blir en av de første japanske klimaanleggsprodusentene i Europa.


Introduserer det første VRF-klimaanlegget med gassvarmepumpe (GHP).


Introduserer verdens første VRF-system med simultan 3-rørs VRF-system for varme/kjøling.


Verdens første klimaanlegg utstyrt med nanoe™.


Det nye Etherea-konseptet: høy effektivitet og høy ytelse med flott design.


Ny Aquarea. Panasonic introduserer Aquarea, et nytt og innovativt lavenergisystem, i Europa.


Nye Panasonic GHP-enheter. De gassdrevne VRF-systemene er ideelle for prosjekter der det er strømbegrensninger.CO2-kondensatorer i Europa. En ideell løsning for supermarkeder, butikker og bensinstasjoner.


Nye ECOi EX VRF-systemer med eksepsjonell energisparing.


Det første hybridsystemet med VRF og GHP i Europa.


Panasonic introduserer en ny serie varmepumpechillere med navnet ECOi-W.


Panasonic 60 års historie