100 % Panasonic, DNK japanske izrade

U kompaniji Panasonic verujemo da je najbolji klima uređaj onaj koji u pozadini radi bez buke i efikasno uz maksimalno smanjenje svog uticaja na životnu sredinu


Osobe koje koriste naše proizvode mogu da računaju na godine visokokvalitetnog učinka bez potrebe za stalnim servisiranjem. Kao deo našeg rigoroznog postupka projektovanja i razvoja, Panasonic klima uređaji podležu različitim strogim testiranjima da bi se osigurala njihova efikasnost i dugotrajna pouzdanost. Testovi izdržljivosti, vodootpornosti, otpornosti na udarce i buke vrše se na komponentama ili na samim gotovim proizvodima.

Kao rezultat ovih vremenski zahtevnih napora, Panasonic klima uređaji ispunjavaju industrijske standarde i propise u svakoj zemlji u kojoj se prodaju.


Kvalitet prema međunarodnom standardu


Da bi se održao ugled kompanije širom sveta, kompanija Panasonic neprekidno teži ponudi kvaliteta uz maksimalno smanjenje uticaja na životnu sredinu.


Pouzdani delovi koji ispunjavaju ili nadmašuju
industrijske standarde.

U svakoj zemlji u kojoj se prodaju, Panasonic klima uređaji su u skladu sa svim potrebnim industrijskim standardima i propisima. Pored toga, kompanija Panasonic sprovodi strogo testiranje da bi osigurala pouzdanost delova i materijala. Čvrstoća materijala od smole, koji se koristi u ventilatoru propelera, potvrđena je testom zatezanja.


Usaglašenost sa propisima RoHS /
REACH u pogledu ograničenja supstanci.

Panasonic proizvodi i korišćeni materijali striktno su usklađeni sa ograničenjima hemijskih supstanci kao što je definisano propisima RoHS ili REACH. Tokom razvoja i proizvodnje delova, izvršena su stroga ispitivanja na više od 100 materijala kako bi se osiguralo da ne sadrže opasne supstance.


Sofisticirani proces proizvodnje

Proizvodne linije Panasonic klima-uređaja koriste najsavremenije tehnologije fabričke automatizacije koje obezbeđuju proizvodnju uz fokus na kvalitet kako bi se ispunila očekivanja u pogledu pouzdanosti i verodostojnosti.

Izdržljivost


U kompaniji Panasonic znamo da je važan dug radni vek uz minimalno održavanje. Zbog toga izlažemo naše klima-uređaje širokom opsegu strogih testova izdržljivosti.


Test dugoročne izdržljivosti

Da bi se izdržljivost i stabilan rad osigurali tokom mnogo godina, vršimo dugoročno testiranje neprekidnog rada u uslovima koji su mnogo teži od stvarnih radnih uslova. 


Test pouzdanosti kompresora.

Nakon testiranja neprekidnog rada, uklonili smo kompresor sa nasumično izabrane spoljne jedinice, rasklopili smo ga i ispitali smo da li ima potencijalnog kvara na unutrašnjim mehanizmima i delovima. To pomaže u osiguravanju pouzdanog i dugoročnog učinka pod teškim uslovima.
Test vodootpornosti.

Jedinica – koja je izložena kiši i vetru – u skladu je sa specifikacijama za vodootpornost IPX4. Kontaktne površine na štampanim pločama su takođe tačkasto premazane smolom radi sprečavanja nepoželjnih uticaja prouzrokovanih izloženošću vodi (malo verovatna pojava).