Kompanija Panasonic ima impresivnu ponudu usluga podrške.


Alatke za projektovanje


Kompanija Panasonic obezbeđuje prilagođene softverske programe kojima se projektantima, instalaterima i prodavcima pomaže da veoma brzo projektuju i dimenzionišu sisteme, izrade šeme ožičenja i izdaju specifikacije jednostavnim pritiskom na dugme.


Aquarea Designer

Ovaj program omogućava projektantima HVAC-a, instalaterima i distributerima da identifikuju odgovarajuću toplotnu pumpu za određenu namenu iz asortimana Aquarea kompanije Panasonic, izračunaju uštede u odnosu na ostale izvore toplote i veoma brzo izračunaju CO2 emisije. Uz pomoć rešenja Aquarea Designer kompanije Panasonic, projekti mogu da se razviju lako i jednostavno. Omogućava korisniku da odredi podatke projekta u jednostavnom procesu korak po korak i da izabere da li će da izveze izveštaje (u brzim ili velikim formatima) u vidu HTML datoteke ili štampane verzije.

Aquarea Designer takođe znači i uštedu. Omogućava projektantu da klijentima pokaže poređenje sa ostalim opcijama opreme kao što su grejanje konvencionalnim gasnim bojlerima, naftnim sistemima, grejanje na drva, standardno grejanje električnom energijom i akumulacionim pećima. 


Saznajte više
 VRF Designer

Kompanija Panasonic je prepoznala značaj konstantnog povećanja potreba za brzim i preciznim odgovorima na zahteve kupaca u našoj industriji. Na našem tržištu sve se više ističe energetska efikasnost. Mogućnost izračunavanja opterećenja kod grejanja/hlađenja i dobijanja informacija o stvarnim uslovima dizajna predstavlja veliku prednost za svakog arhitektu, konsultanta, izvođača radova i krajnjeg korisnika.

Kompanija Panasonic razume našu vremenski ograničenu i zahtevnu industriju i sa zadovoljstvom objavljujemo plasiranje nove generacije našeg softvera za projektovanje sistema. 

Softver Panasonic VRF Designer je prilagođen tako da proces izbora i dizajna učini što je moguće jednostavnijom i bržom.


Saznajte više


Kalkulator CO2 za rashlađivanje

Kompanija Panasonic je plasirala novi kalkulator na mreži za podršku inženjerima, instalaterima i tehničarima da brzo naprave proračun prilikom određivanja  rešenja za komercijalne sisteme za rashlađivanje. Kalkulator se može naći na PRO Club-u kompanije Panasonic.

·  Izbor temperature isparavanja

·  Kalkulator kapaciteta hlađenja

·  Proračun cevi za rashladno sredstvo

·  Proračun elektronskih ekspanzionih ventila

·  Proračun količine rashladnog sredstva


Spreman za rad na svim uređajima, računarima, tabletima i pametnim telefonima!!


Saznajte više