Garanti

Kontrollera noga vilken garanti som gäller för din värmepump vid köp.

Kompressorgaranti


Panasonics har en 5-årig kompressorgaranti. Detta är en materialgaranti som innebär att själva kompressorn ersätts, men ej arbetskostnaden vid ett byte. Garantin gäller endast vid produktfel och omfattar alla våra nordiska modeller, oavsett vilken värmepumps-installatör som utfört installationen.
Eventuell annan garanti är enligt avtal med installatör/återförsäljare.
Kontakta din återförsäljare för garantifrågor. 

Övrig garanti


Övrig garanti är enligt avtal mellan köpare och Panasonic installatör/återförsäljare. Garantin kan variera i längd och omfattning beroende på vilken återförsäljare du köper din värmepump ifrån. Kontrollera med din återförsäljare innan köp vilka garantivillkor som gäller. 

Köper du värmepumpen från någon av Panasonics auktoriserade installatörer (Panasonic PRO Partner) erbjuds normalt 5 års full garanti av den auktoriserade installatören. Garantin omfattar produktfel och gäller i 5 år från installationstillfället. För att erhålla denna garanti av installatören ska följande punkter uppnås:

  • Värmepumpen är garantiregistrerad av installatören med korrekt information efter utförd installation
  • Fackmässig service slutförs år 3 och år 5.

Kontakta närmaste Panasonic auktoriserade installatörer för mer information. Hitta din närmaste installatör här

Fullständiga villkor för den garantin finns att läsa [här].

Garanticheck

Villkor för 5 års garanti

Panasonic trygghetsförsäkring

Du som har en 5 årig garanti via någon av Panasonics auktoriserade installatörer kan teckna en trygghetsförsäkring genom försäkringsförmedlaren Arctic Seals AB. Tecknad trygghetsförsäkring börjar gälla efter ordinarie garantiperiod har gått ut.

Panasonics trygghetsförsäkring är en så kallad självriskelimineringsförsäkring som kompletterar din ordinarie försäkring. När garantitiden gått ut är det din hem- och villa eller fastighetsförsäkring som ersätter reparationskostnaden vid en maskinskada på din värmepump, men du får själv stå för kostnaden för åldersavdrag och självrisk. Trygghetsförsäkringen ersätter dig för självrisken och åldersavdraget. Den gäller även om åldersavdraget hos din ordinarie försäkring är 100% och du därmed inte får någon ersättning alls från den. Åldersavdraget hos din hem- och villaförsäkring ökar varje år.

Denna trygghetsförsäkring kan förnyas årligen hos Arctic från år 6 till dess värmepumpen är 14 år gammal räknat från ursprunglig installationsdag. 
Klicka här för att läsa mer


Om jag drabbas av fel


Har 5 års garanti utställt av Panasonic, alternativt tecknat 6-14 års garantiförsäkring och misstänker att din värmepump drabbats av ett fel? Kontakta installatören som ursprungligen utfört installationen. Klicka på "Garanticheck" nedan för att se om din värmepump har 5 års garanti utställt av Panasonic samt vilken installatör som utfört installationen.

Har du frågor gällande garantin? Kontakta vår Kundsupport här.