LBA-anslutningssats för ECOi och ECO G

LBA-anslutningssats som kombinerar luftkonditionering och friskluft i en enda lösning.

Nya LBA-anslutningssatser kopplar ECOi-systemen till luftbehandlingsaggregaten med hjälp av samma köldmediekrets som VRF-systemet.
De omfattande anslutningsmöjligheterna betyder att Panasonics LBA-anslutningssats lätt kan integreras.

Se produkt

Lösning för hotell, kontor, serverrum eller alla stora byggnader där luftkvaliteten som t.ex. fuktreglering och friskluft behöver styras.

Panasonics LBA-anslutningssatser erbjuder en mängd anslutningsmöjligheter och kan enkelt integreras i många olika system.
Förutom fördelarna i form av inomhusluftens kvalitet erbjuder luftkonditionering även en energisparpotential. Till exempel innebär okontrollerad ventilation genom öppna fönster att stora mängder värme går förlorade till utsidan under vintern eller tränger in från utsidan under sommaren. Ett luftkonditioneringssystem ger möjlighet att använda den extra ”gratisenergin” i värmeåtervinningsmoduler så att den totala driftskostnaden kan minska.
Ju större komfortområde, desto bättre energisparmöjligheter.
ECOi och ECO G: 16, 28 och 56 kW
Kretskort, transformator, magnetventil, 4 st. termistorer, plintanslutning och elektrisk kopplingsdosa.Huvuddelar i mekaniska ventilationssystem
Huvuddelarna i mekaniska ventilationssystem är följande: Luftbehandlingsaggregat (LBA), luftkanaler och luftdon.


Behovsstyrning av utomhusenheten hanteras genom en extern 0–10 V signal.
1. LBA-anslutningssats
2. Externt fastighetssystem
3. 0–10 V kapacitetsstyrning
4. ECOi/ECO G utomhusenhet
5. Luftbehandlingsaggregat (LBA)1. Avluft
2. Uteluft
3. Frånluft
4. Tilluft

LBA-anslutningssats

Kretskort, transformator, anslutningsplint
2 st. termistorer (Köldmedium: E1, E2)
Termistor (Luft: TA; 1 givare)
Trådbunden fjärrstyrenhet. CZ-RTC6BLLBA-anslutningssats 16, 28 och 56 kW för ECOi och ECO G

Med ECOi utomhusenheter
ECOi utomhusenheter ska användas för LBA-anslutningssatsen. Tre modeller för VRF-system: 5 HP (PAW-160MAH3M), 10 HP (PAW-280MAH3M) och 20 HP (PAW-560MAH3M).
Med ECO G utomhusenheter
· En LBA-anslutningssats kan användas för en ECO G-enhet. Flera LBA-anslutningssatser kan inte användas
· Blandade anslutningar med vanliga inomhusenheter är inte tillåtna
· Strömförsörjning enfas, 220–240 V
Systemexempel för hög kapacitet (över 56 kW)
3 x [kretskort, transformator, magnetventil, 4 st. termistorer, plintanslutning och elektrisk kopplingsdosa]. Exempel för 140 kW-system.
1. Gasrör / 2. Vätskerör / 3. Kommunikation utomhus- och inomhusenhet / 4. Inloppstemperatur / 5. Utloppstemperatur / 6. Vätsketemperatur / 7. Gastemperatur / 8. Driftsignal fläkt / 9. Styrkretskort fläktmotor