Så rengör och underhåller du din luftvärmepump

För att din luftvärmepump inte ska tappa sin kapacitet eller effektivitet krävs det att man då och då rengör den. Stora mängder luft passerar genom värmepumpen varje dag och leder till att mycket smuts och partiklar fastnar i systemet. 

Försök att få in en enklare rengöring av din luftvärmepump i din vanliga städningsrutin. En mer grundlig rengöring behöver bara göras varje till vartannat år och bör utföras av en fackman. Det är viktigt att inte slarva med detta då det annars kan leda till förkortad livslängd för värmepumpen.

Vi tar dig igenom hur du på bästa sätt rengör luftvärmepumpens inner- och utedel. 
Damm och luftburna artiklar finns i alla hem och det är därför bra att du dammtorkar luftvärmepumpens innerdel en gång i veckan för att få bort den ytliga smutsen. Precis som med andra elektroniska apparater ska man undvika att använda dammsugaren för att avlägsna dammet.
Om någon i hushållet röker inomhus eller om luftvärmepumpens innerdel ligger vid ett kök med mycket matos är det lätt att det fastnar i lamellerna och bildar en fet yta. Därför kan det vara bra att anlita en fackman för en mer omfattande rengöring en gång per år. I annat fall kan det räcka med service vartannat år, förutsatt att inte ditt garantiavtal inte säger något annat. 

Rengöring av luftvärmepumpens filter

Du kommer åt filtret genom att öppna luckan på framsidan av innerdelen. Ta ut filtret och dammsug det noga. När filtret verkar slitet är det dags att köpa ett nytt. Tänk på att alltid köpa den typ av filter som rekommenderas för just din luftvärmepump. Kontakta gärna din återförsäljare/installatör om du är det minsta osäker över hur rengöringen går till.

Det du kan göra själv är att först och främst torka av plast och plåtdelar med en fuktig trasa för att avlägsna smuts och pollen. Se också efter så det inte ligger skräp vid dräneringshålet vilket kan hindra kondensvätska från att rinna ut. Det kan även hända att löv och snö har samlats i luftvärmepumpen vilket måste avlägsnas. Kontrollera även fläkten så att det inte fastnat något i luftinsläppet. Om det ofta kommer löv och snö i din pumpen kan du köpa ett skydd som skyddar mot just väder och vind.