100 % Panasonic – kärnan i japansk yrkesskicklighet

Panasonics uppfattning är att det bästa luftkonditioneringssystemet är ett som arbetar tyst och effektivt i bakgrunden och som samtidigt har minimal negativ påverkan på miljön.


De som väljer våra produkter kan se fram emot många års problemfri drift utan servicebehov. För att säkerställa effektivitet och långvarig tillförlitlighet hos våra luftkonditioneringssystem gör vi en rad noggranna kontroller inom ramen för vår gedigna design- och utvecklingsprocess. Enskilda systemkomponenter eller de färdiga produkterna testas avseende robusthet, vattentäthet, slagtålighet och buller.

De tidskrävande testerna säkerställer att Panasonics luftkonditioneringssystem uppfyller aktuella branschstandarder och reglerna i de olika länder där systemen säljs.


Kvalitet enligt internationell standard


Panasonic är måna om sitt anseende och strävar därför kontinuerligt efter att erbjuda kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.


Tillförlitliga delar som uppfyller eller överträffar
branschstandarderna.

Panasonics luftkonditioneringssystem överensstämmer med alla obligatoriska branschstandarder och regler i alla länder där de säljs. Panasonic utför dessutom noggranna tester för att säkerställa delarnas och materialens tillförlitlighet. Hållfastheten hos det hartsmaterial som används i våra propellerfläktar kontrolleras i hållfasthetstester.


Överensstämmelse med RoHS-
och REACH-direktiven.

Panasonics produkter och de material som används är i strikt överensstämmelse med de kemikalieregler som definieras av RoHS- och REACH-förordningarna. Vid utveckling och tillverkning av delarna inspekteras över 100 material utförligt, för att säkerställa att inga farliga substanser ingår.


Avancerad tillverkningsprocess.

I produktionslinjerna för Panasonics luftkonditioneringssystem används den senaste och mest avancerade automationstekniken för att säkerställa att produkterna tillverkas med maximalt kvalitetsfokus, så att de uppfyller våra tillförlitlighetskrav.

Robusthet


Panasonic förstår vikten av lång livslängd och minimalt underhållsbehov. Därför genomgår våra luftkonditioneringssystem en rad strikta hållbarhetstester.


Testning av långvarig hållbarhet.

För att säkerställa långvarig och stabil funktion i många år, låter vi produkterna genomgå ett funktionstest under förhållanden som är mycket mer krävande än verkliga driftförhållanden. 


Test av kompressorns tillförlitlighet.

Efter funktionstestet väljer vi ett utomhussystem och demonterar kompressorn för att undersöka dess interna mekanismer och delar avseende potentiella fel. På så sätt säkerställer vi långsiktiga prestanda i krävande förhållanden.
Vattentäthetstest.

Enheten – som ju utsätts för regn och blåst – uppfyller kraven för IPX4-klassning. Kretskorten har hartslödda kontakter, för att förhindra negativa effekter av exponering mot fukt (vilket inträffar extremt sällan).