En önskan att skapa värde


Panasonic Corporations sju principer

Bidra till samhället

Vi strävar alltid efter att uppnå de mål vi har satt upp och vill genom vår roll i branschen även på bästa sätt bidra till vårt samhälle. 

Rättvisa och ärlighet

Vi beter oss rättvist och ärligt i alla affärsrelationer. Utan integritet kan vi aldrig förtjäna andras respekt eller öka vår självrespekt, oavsett vår kompetens och vårt kunnande.

Samarbete och laganda

Vi förenar våra förmågor för att uppfylla våra gemensamma mål. Oavsett hur talangfulla vi är som enskilda individer kan vi sägas vara ett fungerande företag endast om vi samarbetar med varandra och främjar god laganda.

Oupphörlig strävan efter förbättringar

Vi strävar oupphörligt efter att förbättra vår förmåga att bidra till samhället genom våra affärsaktiviteter. Endast genom kontinuerliga förbättringar kan vi uppfylla våra grundläggande ledningsmål och bidra till fred och välstånd.

Uppförande och ödmjukhet

Vi uppför oss alltid artigt och ödmjukt, och vi respekterar andras rättigheter och behov för att bygga sunda relationer och bidra till förbättrad livskvalitet i de samhällen där vi verkar.

Anpassningsförmåga

Vi anpassar vårt beteende och tänkesätt kontinuerligt för att möta de ständigt föränderliga förhållandena i vår omgivning, och vi agerar i harmoni med naturen för att säkerställa utveckling och framgång i vårt arbete.


Tacksamhet

Våra handlingar baseras på en känsla av tacksamhet för alla de fördelar som vi har fått. Vi tror att en sådan attityd ger glädje och vitalitet som gör att vi kan övervinna de hinder som kommer i vår väg.
Luftkonditioneringskoncernens historiaFörsta enheten för luftkonditionering i bostäder lanseras.Produktion av absorptionskylaggregat startar.


Panasonic lanserar den första högeffektiva luftvattenvärmepumpen i Japan.


Panasonic blir en av de första japanska luftkonditioneringstillverkarna i Europa.


Den första gasvärmepumpen för VRF-luftkonditionering presenteras.


Världens första VRF-system för simultan 3-rörs uppvärmning/kylning presenteras.


Världens första luftkonditionering utrustad med nanoe™


Etherea – nytt koncept: högeffektiv och kraftfull med utsökt design.


Nya Aquarea. Panasonic introducerar Aquarea – ett innovativt lågenergisystem – i Europa.


Panasonics nya gasvärmepumpenheter. De gasdrivna VRF-systemen är perfekta i projekt med begränsningar beträffande strömförsörjning.Koldioxidkondensor i Europa. Den perfekta lösningen för mataffärer, butiker och bensinstationer.


Nya VRF-systemet ECOi EX med otrolig energibesparingspotential.


Europas första hybridsystem med variabelt köldmedieflöde och gasvärmepump.


Panasonic introducerar ECOi-W, en ny serie värmepumpskylare.


Panasonics 60-åriga historia