5 Tips på hur du kan sänka din värmepumps energikostnader ytterligare

24/11/2015

Sänk dina energi kostnader med en värmepump

✔ Sänk inomhustemperaturen med en eller två grader. En grad märks inte särskilt mycket i hemmet, men det märks garanterat på elräkningen.


✔ Sänk temperaturen ytterligare när du inte är hemma. Idag finns flera digitala lösningar på marknaden som gör det möjligt att styra innetemperaturen med hjälp av en app i mobilen. Verisure är ett exempel på en sådan fjärrstyrningsapp som du kan använda tillsammans med våra värmepumpar.


✔ Rengör din luftvärmepump med jämna mellanrum. En ren pump som presterar bättre blir mer energieffektiv.


✔ Om luftvärmepumpens effekt plötsligt försämras kan det vara något fel på pumpen. Var uppmärksam på förändringar i pumpens effektivitet och kontakta en installatör om du upptäcker något ovanligt. En god effekt ger högre energibesparing!


✔ Se till att värmen från luftvärmepumpen sprids via luften på ett effektivt sätt. Kontrollera att ingenting stör luftflödet och lämna gärna innerdörrar öppna så att luften kan cirkulera.

 

Läs mer om våra luftvärmepumpar här