Luftvärmepumpar effektivare än fjärrvärme

08/02/2016

Ett finskt testprojekt för bostäder med en energiförbrukning nära noll visar att värmepumpar ger billigare uppvärmning än fjärrvärme. Effekten av luft till vatten värmepumpar var särskilt positiv.

Organisationen Green Net Finland har tillsammans med University of Aalto, Finlands tekniska forskningscentral VTT och Finlands värmepumpsorganisationen SULPU, testat värmepumpar och jämfört med fjärrvärme. Projektet ”Heat Pump Concepts for Nearly Zero Energy Buildings” pågick mellan 2013-2015. Efter slutförda tester konstaterades att värmepumpar är det bästa alternativet när man tittar på kostnaderna över tid.

Tre byggnadstyper undersöktes

I projektet undersöktes tre typer av byggnader: villor, nya flerbostadshus samt renoverade hus från 1960-talet. I studien användes värmepumpar avsedda för bergvärme, luft-vatten samt luft-luftvärmepumpar. Solenergi användes också för att beräkna kostnaderna och energieffekten. Alla system gavs samma beräkningsvärde utifrån energieffektivitet i enlighet med passivhusnivån vad gäller isoleringsnivåer, vattenburen uppvärmning och användning av LED-lampor. Resultaten från varje hustyp visar att alla undersökta värmepumpar uppnådde kraven för en energianvändning nära noll.

Värmepumpar även för kylning

Testerna visade också att det finns ett behov av kylning i de finska hus som har en energianvändning nära noll. Detta för att säkerställa ett bra inomhusklimat året runt. Värmepumpar har här en fördel då de har denna funktion inbyggd. Även om användningen av bergvärme var mest fördelaktig när det kommer till kostnad och tillförd energi, var projektgruppen positivt överraskad av effekten av luft-vattenvärmepumpar. Den initiala uppfattningen var att yttertemperaturen i Finland var för låg för att få tillräcklig effekt av dessa pumpar, och förvåningen blev därför stor när det framgick att luft-vattenpumpar var nästan lika ekonomiskt fördelaktiga som bergvärme. Mätt över 25 år visade det sig att användningen av bergvärme kostar 173 euro per kvadratmeter, jämfört med fjärrvärme som kostar 225 euro. luft-vattenpumpar kostar 183 euro per kvadratmeter.

Här kan du ladda ner mer information om det finska projektet i pdf-format: HP4NZEB_July2015

Bäst i test bland luft-vattenpumpar

I ett nyligen genomfört test utfört av Teknologisk institutt i Danmark ansågs Panasonics luft-vattenpump ge mest värde för pengarna.

– Detta är ett bra exempel på den energieffektivitet som värmepumpar ger i ett nordiskt klimat. Vi anser att det här är en av de smartaste lösningarna man kan ha om man vill spendera mindre pengar och samtidigt minska sin klimatpåverkan, säger Sofia Törnlöf, produktchef för Panasonic Heating & Cooling Nordic.

Panasonic har det bredaste utbudet av värmepumpar speciellt anpassade till nordiskt klimat och levererar därmed full effekt även under de kallaste vinterdagarna. Det visar sig inte minst i tester och produktjämförelser av Pansonics värmepumpar.

– En luft till vatten värmepump minskar i genomsnitt elräkningen med 30-40 procent. Värmepumpen kan enkelt integreras med de flesta värmesystem och är kompatibel med till exempel solpaneler. Att Panasonic vinner tester och produktjämförelser visar att våra produkter ligger i framkant och det är vi mycket stolta över, säger Sofia Törnlöf.

 

luftvärmepumpar effektivare än fjärrvärme