Brojač vremena za zakazivanje (CZ-ESWC2)

Napajanje za brojač vremena za zakazivanje dovodi se s jednog od sljedećih.
  1. Upravljačka tiskana pločica (T10) najbliže unutarnje jedinice (duljina ožičenja napajanje: unutar 200 m od unutarnje jedinice).
  2. Upravljač sustava (duljina ožičenja napajanja: unutar 100 m od unutarnje jedinice).
Kad se napajanje za brojač vremena za zakazivanje dovodi s upravljačke tiskane pločice unutarnje jedinice, ta unutarnja jedinica ne može se koristiti s drugim upravljačkim uređajima koji koriste CZ-T10 terminal. Budući da nije moguće podešavanje načina rada i temperature brojačem vremena za zakazivanje, on se mora koristiti zajedno s daljinskim upravljačem, upravljačem sustava itd. Isto tako, budući da nema funkciju postavljanja adresiranja, za to se mora koristiti funkcija upravljanja upravljača sustavom.

Dimenzije (V x Š x D): 120 x 120 x 16 mm
Moguće je upravljati s do 64 grupe (maks. 64 unutarnje jedinice) podijeljenih u 8 skupina brojača vremena.

Tjedno je moguće postaviti šest programskih postupaka po danu (Rad/Zaustavljanje/Lokalno dopuštenje/ Lokalna zabrana)
  • Mogući postupci su rad ili zaustavljanje, lokalno dopuštanje daljinskog upravljača ili lokalna zabrana daljinskog upravljača i njihove kombinacije. (Rad + lokalno dopuštenje, zaustavljanje + lokalna zabrana, samo lokalno dopuštenje i sl.)
  • Lokalna zabrana i kombinacija tri postavke temperature, promjena načina rada i rad/zaustavljanje moguće je postaviti tijekom ugradnje.

Dodana je funkcija zaustavljanja brojača vremena tijekom državnih praznika, a rad brojača vremena moguće je zaustaviti i na dulje vrijeme
  • Postavkom praznika ili prekidom rada tijekom jednog tjedna, brojač vremena moguće je zaustaviti samo za taj tjedan.
  • Sve postavke brojača vremena moguće je zaustaviti tipkom “UKLJ./ISKLJ. na snazi”. (Povrat na rad brojača vremena vrši se ponovnim pritiskom na tipku.)
CRTEŽ 1
Primjer spoja 1
Napajanje s unutarnje jedinice

A. Daljinski upravljač
B. Brojač vremena za zakazivanje
CRTEŽ 2
Primjer spoja 2
Napajanje sa centralnog upravljača

C. Upravljač sustava
D. Brojač vremena za zakazivanje
E. Kabel za rad unutarnje/vanjske jedinice
F. Zona 1, centralizirano adresiranje 1 do 16
G. Zona 2, centralizirano adresiranje 17 do 32
H. Zona 3, centralizirano adresiranje 33 do 48
I. Zona 4, centralizirano adresiranje 49 do 64
J. Brojač vremena grupa 1: Centralizirano adresiranje 1 do 8
K. Brojač vremena grupa 2: Centralizirano adresiranje 9 do 16
L. Brojač vremena grupa 3: Centralizirano adresiranje 17 do 24
M. Brojač vremena grupa 4: Centralizirano adresiranje 25 do 32
N. Brojač vremena grupa 5: Centralizirano adresiranje 33 do 40
O. Brojač vremena grupa 6: Centralizirano adresiranje 41 do 48
P. Brojač vremena grupa 7: Centralizirano adresiranje 49 do 56
Q. Brojač vremena grupa 8: Centralizirano adresiranje 57 do 64