Aquarea povezivost: Velika prilagodljivost ugradnje u vaš KNX / EnOcean / Modbus projekti omogućuju potpuni dvosmjerni nadzor i upravljanje svim funkcijskim parametrima

Panasonic radi sa svojim partnerima kako bi svojim kupcima osigurao optimalna rješenja. Naš partner projektirao je široku paletu sučelja posebno za Panasonic kako bi osigurao potpuni nadzor, upravljanje i potpunu funkcionalnost cijele Aquarea linije proizvoda sa KNX, EnOcean i Modbus instalacijama.
Ovo rješenje povezivanja dolazi iz treće partnerske tvrtke, za više informacija obratite se u Panasonic.
Sučelje za povezivanje Aquarea sa KNX
Referenca: PAW-AW-KNX-1i
To novo Aquarea-KNX sučelje omogućava potpuni nadzor i dvosmjerno upravljanje svih funkcijskih parametara upravljanja Aquarea uređaja sa KNX instalacija.
 • Male dimenzije. / Brza ugradnja i mogućnost skrivene ugradnje.
 • Nije potrebno vanjsko napajanje.
 • Izravni priključak na jedinicu.
 • Potpuna KNX interoperabilnost. Upravljanje i nadzor unutarnjim varijablama unutarnje jedinice s osjetnika ili pristupnika te šifre pogrešaka i indikacije.
 • Aquarea jedinicom moguće je istodobno upravljati s daljinskog upravljača Aquarea jedinice i sa KNX uređaja.
Sučelje za povezivanje Aquarea s EnOcean
Referenca: PAW-AW-ENO-1i
Novo Aquarea-EnOcean automatizirano sučelje za dom omogućava nadzor i potpuno dvosmjerno upravljanje svih funkcijskih parametara upravljanja Aquarea uređaja s EnOcean instalacije.
 • Male dimenzije. / Brza ugradnja.
 • Nije potrebno vanjsko napajanje.
 • Izravno priključivanje Aquarea jedinice koristeći iste parametre kao i na upravljaču.
 • Potpuna EnOcean interoperabilnost. Upravljanje i nadzor unutarnjim varijablama unutarnje jedinice s osjetnika ili pristupnika te šifre pogrešaka i indikacije.
 • Aquarea jedinicom moguće je istodobno upravljati s daljinskog upravljača Aquarea jedinice i s EnOcean uređaja.
Sučelje za povezivanje Aquarea s Modbus
Referenca: PAW-AW-MBS-1
Ovo novo Aquarea-Modbus RTU Slave sporedno sučelje omogućava nadzor i potpuno dvosmjerno upravljanje svih funkcijskih parametara upravljanja Aquarea uređaja s Modbus instalacija.
 • Male dimenzije. / Brza ugradnja i mogućnost skrivene ugradnje.
 • Nije potrebno vanjsko napajanje.
 • Izravni priključak na jedinicu.
 • Potpuna Modbus interoperabilnost. Upravljanje i nadzor s bilo koje BMS ili PLC Modbus Master glavnog uređaja unutarnjim varijablama unutarnje jedinice te šifre pogrešaka i indikacije.
 • Aquarea jedinicom moguće je istodobno upravljati s daljinskog upravljača Aquarea jedinice i s Modbus Master glavnog uređaja.
1. 4 x binarni ulazi
2. Sučelje
3. EnOcean sklopka
4. EnOcean dalj. upravljač
5. Upravljačka kartica
6. Osjetnik pokreta
7. Sustav upravljanja zgradom