Upravljačka ploča

Upravljačka ploča omogućava savršenu kontrolu temperature na temelju vanjske temperature, što osigurava maksimalnu učinkovitost i ugodu.
Upravljačkom pločom na vrlo se jednostavan način nadzire temperatura grijanja i temperatura bojlera za vodu.
Jednostavno programiranje upravljačke ploče
Temperatura primarnog kruga nadzire se temeljem vanjske temperature.
Podešavanje parametara upravljanja vrši se daljinskim upravljačem tijekom postupka puštanja u rad sustava kako je prikazano shemom dolje.
Vaš stručnjak za grijanje mora odrediti i potreban način rada: prioritet grijanja ili prioritet grijanja vode u bojleru.

OD(LO) = Postavka niske vanjske temperature
OD(HI) = Postavka visoke vanjske temperature
W(LO) = Postavka visoke temperature vode pri niskoj temperaturi vanjskog zraka
W(HI) = Postavka niske temperature vode pri visokoj temperaturi vanjskog zraka