Banner

Panasonic apkures un dzesēšanas sistēmu tīmekļa vietne

Lietošanas noteikumi

1. sadaļa: Lietošanas noteikumu priekšmets

(1) Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vācija (turpmāk tekstā – „Panasonic“) nodrošina tīmekļa vietni (turpmāk tekstā – „Tīmekļa vietne“), kurā reģistrēti lietotāji saņem informāciju par Panasonic’ produktiem (turpmāk tekstā – “Pakalpojumi”)
(2) Šie lietošanas noteikumi attiecas uz jums, kā pienācīgi reģistrētu lietotāju, sakarā ar Panasonic sniegtajiem Pakalpojumiem un šo Pakalpojumu izmantošanu
(3) Ja vēlaties izmantot Pakalpojumus, jums vispirms ir jāpiekrīt šiem noteikumiem un jāreģistrējas Panasonic’ tīmekļa vietnē
(4) Reģistrējoties Pakalpojumu saņemšanai un/vai izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat šiem noteikumiem.

2. sadaļa: Izmaiņas lietošanas noteikumos

(1) Panasonic patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus, kas attiecas gan uz jauniem, gan spēkā esošiem līgumiem.

3. sadaļa: Reģistrācija tīmekļa vietnē

Jūsu kontaktinformācijai un citiem datiem, ko Panasonic pieprasa reģistrācijas procesā, jābūt pilnīgiem un pareiziem. Ja reģistrējaties kā juridiska persona, jānorāda arī fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu.

4. sadaļa: Atbildība par pieslēgšanās (log-in) datiem

(1) Jūs apņematies ievērot konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām, kas nav pilnvarotas, pieslēgšanās datus, tostarp paroli
(2) Turklāt jūsu pienākums ir nodrošināt, ka tikai jūs un/vai jūsu pilnvarotas personas izmanto jūsu pieslēgšanās datus un Tīmekļa vietnē sniegtos Pakalpojumus.
Jūs esat atbildīgs saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem par jebkuru ar jūsu pieslēgšanās datiem veiktu izmantošanu un/vai citām darbībām.

5. sadaļa: Lietotāja datu atjaunināšana

Jums ir pienākums atjaunināt savus datus, tostarp kontaktinformāciju. Ja Tīmekļa vietnes lietošanas laikā jūsu sniegtie dati mainās, jums ir pienākums labot šos datus labot savos personīgajos iestatījumos. Ja jūs nevarat veikt šādas izmaiņas, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par mainītajiem datiem pa e-pastu vai faksu.

6. sadaļa: Piedāvātie pakalpojumi un to pieejamība

(1) Tīmekļa vietnē, Panasonic ir nodrošinājis Jums pieejamus Pakalpojumus. Šādu Pakalpojumu saturs un apjoms ir atkarīgs no funkcijām, kas laiku pa laikam ir pieejamas Tīmekļa vietnē
(2) Jūsu tiesības izmantot Tīmekļa vietnē pieejamos Pakalpojumus ir atkarīgas no Panasonic tehniskajām un darbības iespējām. Panasonic iespēju robežās cenšas nodrošināt nepārtrauktu Pakalpojumu izmantojamību. Tomēr tehniski traucējumi, piemēram, elektroapgādes pārtraukums, aparatūras un programmatūras kļūdas, tehniskas problēmas datu līnijās var izraisīt īslaicīgus ierobežojumus vai pārtraukumus
(3) Jūs esat atbildīgs par tehnisko priekšnoteikumu nodrošināšanu, kas nepieciešami Pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar līgumu, jūsu atbildības ietvaros.

7. sadaļa: Pakalpojumu izmaiņas

Panasonic ir tiesīgs jebkurā laikā mainīt Tīmekļa vietnē sniegtos Pakalpojumus, padarīt pieejamus jaunus bezmaksas Pakalpojumus un pārtraukt bezmaksas Pakalpojumu sniegšanu.

8. sadaļa: Satura aizsardzība, atbildība par trešo personu saturu

(1) Tīmekļa vietnē pieejamais saturs lielākoties ir aizsargāts ar autortiesībām vai citām īpašumtiesībām, un tas ir Panasonic, citu lietotāju vai citu trešo personu, kas sniegušas šādu saturu, īpašums. Jebkurš satura apkopojums ir aizsargāts kā datubāze vai datubāzes darbs saskaņā ar Vācijas Autora tiesību likuma (UrhG) 4. panta 2. punktu un 87.a panta 1. punktu. Jūs varat izmantot šo saturu tikai saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, kā arī saskaņā ar Tīmekļa vietnē norādīto apjomu.

9. sadaļa: Aizliegtās darbības

(1) Jebkuras darbības Tīmekļa vietnē un/vai saistībā ar to, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus, trešo personu tiesības vai nepilngadīgo aizsardzības noteikumus, ir aizliegtas. Konkrēti aizliegtas šādas darbības:
– pornogrāfiska rakstura satura augšupielāde, izplatīšana, piedāvāšana un tirdzniecība, tādējādi pārkāpjot nepilngadīgo aizsardzības likumus, datu aizsardzības likumus un/vai citus likumus, un/vai krāpnieciska satura, pakalpojumu un/vai produktu izmantošana;
– tāda satura izmantošana, ar kuru tiek aizskarti vai apmeloti citi lietotāji vai trešās personas;
– tāda satura, pakalpojumu un/vai produktu neatļauta izmantošana, sniegšana un izplatīšana, kas aizsargāti ar likumu vai uz kuriem attiecas trešo personu tiesības (piemēram, autortiesības).
(2) Turklāt, augšupielādējot tīmekļa vietnē savu saturu, kā arī sazinoties ar citiem lietotājiem, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav pārkāpts kāds likums, ir aizliegtas šādas darbības:
– vīrusu, Trojas zirgu un citu kaitīgu datņu izplatīšana;
– tsurogātpasta vai surogātpasta vēstuļu, kā arī ķēdes vēstuļu izplatīšana;
– uzmācīga, aizskaroša, seksuāla, nepieklājīga vai nomelnojoša satura un/vai saziņas, kā arī satura un/vai saziņas, kas ir ar nolūku atbalstīt vai veicināt rasismu, fanātismu, naidu, fizisku vardarbību vai nelikumīgas darbības (katrā gadījumā tiešas vai netiešas), izplatīšana;
– uzmākšanās citiem lietotājiem, piemēram, uzsākot atkārtotus personiskus kontaktus pret lietotāja gribu, kā arī veicinot un atbalstot šādu uzmākšanos;
– prasīt citiem lietotājiem atklāt paroles vai personas datus komerciālos vai nelikumīgos nolūkos;
– portālā pieejamā satura izplatīšana un/vai publiskošana, ja vien šāda satura publiskošanu nav atļāvis attiecīgais autors vai ja vien šāds saturs nav nepārprotami nodrošināts kā tīmekļa vietnes funkcionalitātei.
(3) Aizliegtas ir arī jebkādas darbības, kas ir paredzētas, lai negatīvi ietekmētu Tīmekļa vietnes netraucētu darbību, īpaši, lai radītu pārmērīgu datplūsmu.
(4) Ja ir aizdomas par nelikumīgu un/vai sodāmu darbību, Panasonic ir tiesīgs un var būt spiests pārbaudīt jūsu darbības un īstenot piemērotus tiesiskus pasākumus. Tas var ietvert faktu nodošanu prokuratūrai.

10. sadaļa: Piekļuves bloķēšana

(1) Panasonic ir tiesīgs uz laiku vai pastāvīgi bloķēt jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei, ja ir konkrētas norādes, kas liecina, ka jūs esat pārkāpis šos lietošanas noteikumus un/vai piemērojamos tiesību aktus, vai ja Panasonic ir pamatoti ieinteresēts bloķēt šādu piekļuvi. Pieņemot lēmumu bloķēt jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei, Panasonic ņem vērā jūsu likumīgās tiesības.

11. sadaļa: Atbildības ierobežojumi

Panasonic’ atbildība par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot portālā sniegtos Pakalpojumus (ieskaitot bezmaksas satura ieguvi), attiecas tikai uz gadījumiem, kad jums nodarītais kaitējums ir radies, pamatojoties uz līgumā noteikto satura un/vai Pakalpojumu izmantošanu, un tikai tad, ja Panasonic ir rīkojies ar nodomu (ieskaitot krāpniecisku nodomu) vai rupjas neuzmanības dēļ.

12. sadaļa: Citi noteikumi

(1) Ja kāds no šiem lietošanas noteikumiem ir vai kļūst neefektīvs, tas neietekmē pārējo šo noteikumu juridisko spēku. Šāds neefektīvs noteikums tiek uzskatīts par aizstātu ar efektīvu noteikumu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst pušu saimnieciskajam nodomam
(2) Piemēro Vācijas Federatīvās Republikas tiesību aktus.