Looduse heaolust saadav kasu

Meie kehas võitlevad radikaalid mikroobide vastu.

Siseruumides teeb nanoe™ X sama.

1. Igaüks meist hingab sisse 18 kg õhku päevas.

a. Hingamine / b. Toit / c. Vesi


2. See on umbes 15m³ ehk 3 meetri läbimõõduga kera.

a. Hinga

3. Meie õhk peab sisaldama umbes 21% hapnikku.

a. Atmosfääri koostis / b. Lämmastik / c. Hapnik / d. Kõik muud gaasid


4. Seega hingame päevas sisse umbes 3m³ hapnikku.

a. Hapnik

5. Kui see hapnik satub organismi, muutub 1-2% sellest radikaalideks. Üheks radikaali liigiks on hüdroksüülradikaalid.

a. Hingamismaht 0,5L/kord / b. Hapnik / c. Hüdroksüülradikaalid


* Allikas: Jaapani bioteaduste, biotehnoloogia ja agrokeemia ühing, "Kagatu to Seibutsu", köide 37, nr 6, 1999.1. Katse eesmärk / 2. Katse nimetus / 3. Kontrolliasutus

1. Mõju kromosoomidele / 2. Kromosoomide kõrvalekallete testimine kultiveeritud rakkude abil / 3. Jaapani biotehnoloogia uurimiskeskus (Japan Bioassay Research Center)

(hea laboritava (GLP) nõuetele vastav asutus)

1. Mõju hingamisorganitele / 2. Korduva manustamise toksilisuse katse / 3. Bioteaduste uurimislaboratoorium.

(Põhjuste uurimise asutuste võrgustikus registreeritud asutus)

1. Toksikoloogiline ja kantserogeenne mõju / 2. Kroonilise toksilisuse ja kantserogeensuse kombineeritud katse / 3. Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute (GLP-konformne asutus)

1. Mõju DNA-le / 2. Comet-katse / 3. Toidu- ja ravimiohutuse keskus, Hatano uurimisinstituut (GLP-le vastav rajatis).

1. Mõju meeste ja naiste viljakusele ja sündimata lastele / 2. Lihtsustatud reproduktsioonitoksilisuse katse / 3. Toidu- ja ravimiohutuse keskus, Hatano uurimisinstituut (GLP-le vastav rajatis).


nanoe™ X on vees sisalduvad nanoskaalaliste osakeste ioonid. Valmistatud veest. Ohutuskatsed on kontrollitud järgmiselt.