Κιτ σύνδεσης AHU για ECOi και ECO G

Το κιτ σύνδεσης AHU συνδυάζει το κλιματισμό και φρέσκο αέρα σε μία μόνο λύση.

Τα νέα κιτ σύνδεσης AHU συνδέσουν συστήματα ECOi σε κλιματιστικά συστήματα, χρησιμοποιώντας το ίδιο κύκλωμα ψυκτικού, όπως το σύστημα VRF.
Οι μεγάλες δυνατότητες συνδεσιμότητας σημαίνουν ότι το κιτ σύνδεσης Panasonic AHU μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί.

Βλέπε προϊόν

Λύσεις για ξενοδοχεία, γραφεία, δωμάτια διακομιστών ή όλα τα μεγάλα κτήρια όπου απαιτείται ο έλεγχος ποιότητας αέρα, όπως ο έλεγχος υγρασίας και φρέσκου αέρα.

Τα κιτ σύνδεσης Panasonic AHU προσφέρουν πολλές δυνατότητες συνδεσιμότητας και μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε πολλά συστήματα.
Εκτός από τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, ο κλιματισμός προσφέρει επίσης δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Για παράδειγμα, ενώ ο μη ελεγχόμενος αερισμός μέσω των ανοιχτών παραθύρων οδηγεί στην απώλεια μεγάλων ποσοτήτων θέρμανσης στο εξωτερικό κατά την περίοδο θέρμανσης ή στο κέρδος από το εξωτερικό κατά την περίοδο ψύξης, τα συστήματα κλιματισμού προσφέρουν δυνατότητες για τη χρήση της επιπλέον "δωρεάν" ενέργειας σε μονάδες ανάκτησης θέρμανσης έτσι ώστε θα μειωθούν τα συνολικά κόστη λειτουργίας.
Όσο μεγαλύτερη περιοχή του εύρους άνεσης, τόσο καλύτερες οι ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας.
ECOi και ECO G: 16, 28 και 56 kW
PCB, μετασχηματιστής, ηλεκρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου, 4 θερμίστορ, βάση ακροδεκτών και κουτί ηλεκτρικών στοιχείων.Κύρια στοιχεία συστημάτων μηχανικού αερισμού
Τα κύρια στοιχεία ενός συστήματος μηχανικού αερισμού είναι τα εξής: Κλιματιστική μονάδα (AHU), αεραγωγοί και στοιχεία διανομής αέρα.


Έλεγχος ζήτησης στη μονάδα εξωτερικού χώρου με διαχείριση από εξωτερικό σήμα 0–10V.
1. Κιτ σύνδεσης AHU
2. Εξωτερικό BMS
3. 0–10V έλεγχος χωρητικότητας
4. Μονάδα εξωτερικού χώρου ECOi/ECO G
5. Κλιματιστική μονάδα (AHU)1. Αέρα εξαγωγής
2. Εξωτερικός αέρας
3. Αέρας επιστροφής
4. Αέρας παροχής

Κιτ σύνδεσης AHU

PCB, μετασχηματιστής ισχύος, μπλοκ ακροδεκτών
Θερμίστορ x2 (Ψυκτικό μέσο: E1, E2)
Θερμίστορ (Αέρας: TA, 1 αισθητήρας)
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο. CZ-RTC6BLΚιτ σύνδεσης AHU 16, 28 και 56kW για ECOi και ECO G

Με μονάδες εξωτερικού χώρου ECOi
Οι μονάδα εξωτερικού χώρου ECOi πρέπει να χρησιμοποιούνται για το κιτ σύνδεσης AHU. 3 μοντέλα για το σύστημα VRF: 5 HP (PAW-160MAH3M), 10 HP (PAW-280MAH3M) και 20 HP (PAW-560MAH3M).
Με μονάδες εξωτερικού χώρου ECO G
· Ένα κιτ σύνδεσης AHU μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια μονάδα ECO G. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά κιτ σύνδεσης AHU
· Δεν επιτρέπεται η μεικτή λειτουργία με κανονικές μονάδες εσωτερικού χώρου
· Οι προδιαγραφές ισχύος είναι μονοφασικό 220 V έως 240 V
Παράδειγμα συστήματος για μεγάλη χωρητικότητα (πάνω από 56kW)
3 x [PCB, μετασχηματιστής, ηλεκρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου, θερμίστορ 4 τμχ., βάση ακροδεκτών και κουτί ηλεκτρικών στοιχείων]. Παράδειγμα 140kW σύστημα.
1. Σωλήνας αερίου / 2. Σωλήνας υγρού / 3. Επικοινωνία μονάδα εξωτερικού χώρου / μονάδα εσωτερικού χώρου / 4. Θερμοκρασία εισόδου / 5. Θερμοκρασία εξόδου / 6. Θερμοκρασία υγρού / 7. Θερμοκρασία αερίου / 8. Σήμα λειτουργίας ανεμιστήρα / 9. Χειριστήριο μοτέρ ανεμιστήρα PCB