Το Panasonic PACi Elite μπορεί να ψύξει τα δωμάτια έως και 8°C

Ειδική εφαρμογή, όπως κελάρια κρασιών.


Λύσεις για ψυχρούς χώρους. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία δωματίου στους 8°C

Υπάρχει πλήρης γκάμα, από 3,60 έως 22,00 kW. Αυτή η μοναδική λύση είναι ιδανική για:
Ακριβώς όπως όλες οι εσωτερικές μονάδες της σειράς PACi, αυτές οι μονάδες μπορούν να παρακολουθούνται μέσω διαδικτύου, δημιουργώντας συναγερμό σε περίπτωση βλάβης.


Ψύξη χώρων μεταξύ 8°C WB και 24°C WB


Εναλλακτικός ελεγκτής.
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
CZ-RTC5B
Εξωτερική μονάδα PACi.
PACi, η επόμενη γενιά εξελιγμένου εμπορικού κλιματισμού, με μια ιδέα εξοικονόμησης ενέργειας. Η χρήση σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας στην κατασκευή των ανεμιστήρων, των κινητήρων ανεμιστήρων, των συμπιεστών και των εναλλακτών θερμότητας έχει ως αποτέλεσμα υψηλή τιμή COP.
Ευρεία γκάμα εσωτερικών μονάδων.
Για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σας

Κελλάρια κρασιών και ειδικοί χώροι χαμηλής θερμοκρασίας

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς PACi είναι η δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος για ειδικές εφαρμογές και όχι μόνο για κανονικές εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Σκοπός των παρόντων πληροφοριών για το προϊόν είναι να εξηγήσουμε λεπτομερώς αυτές τις ειδικές εφαρμογές που χρειάζονται λειτουργία ψύξης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου στους +8 ~ +24°C WB (ή +10 ~ +30°C DB). Για να γίνει αυτό σε όρους ενθαλπίας, η εσωτερική μονάδα πρέπει να υπερδιαστασιολογηθεί και ορισμένες παράμετροι πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες.

Εύρος θερμοκρασίας - εύρος θερμοκρασίας για κελάρι κρασιών
Στην ψύξη. Θερμοκρασία εισαγωγής εξωτερικού αέρα °C DB
Στη θέρμανση. Θερμοκρασία εισαγωγής εξωτερικού αέρα °C WB
Άδειο
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα εσωτερικού χώρου °C WB
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα εσωτερικού χώρου °C DB

Α) Επιτρέπεται μόνο μετά την εγκατάσταση αεραγωγών ανέμου και χιονιού

Β) Περιοχή όπου η ικανότητα ψύξης και θέρμανσης είναι εγκατεστημένη για το σκοπό αυτό