Διάλυμα νερού ECOi

Εναλλάκτης θερμότητας νερού

  • Εναλλάκτης θερμότητας νερού υψηλής απόδοσης για παραγωγή ψυχρού και ζεστού νερού. Συνδέσιμος με ECOi και ECO G.

PRO-HT Δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης

  • Υψηλή απόδοση και υψηλή εξοικονόμηση
  • Παραγωγή ζεστού νερού με ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη
  • Αξιόπιστη ποιότητα