Brezžični daljinski upravljalnik

CZ-RWSU2
Za 4-smerno kasetno napravo 90x90
CZ-RWSL2
Za 2-smerno kasetno napravo
CZ-RWSK2
Za stensko napravo in 4-smerno kasetno
60x60 (s ploščo CZ-KPY3A)
CZ-RWST2
Za 1-smerno kasetno napravo
CZ-RWST3
Za stropno napravo
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Kombinacija za vse notranje enote
Enostavna vgradnja za 4-smerno kasetno napravo zgolj z zamenjavo kotnega dela

Funkcija 24-urnega časovnika

Mogoče je daljinsko upravljanje z glavnim in pomožnim daljinskim upravljalnikom.
Za eno notranjo enoto je mogoče vgraditi največ 2 daljinska upravljalnika (glavni in pomožni daljinski upravljalnik).

Ko je v uporabi CZ-RWSC2, je vse notranje enote mogoče upravljati brezžično.
  • Ko je v drugem prostoru nameščen ločen sprejemnik, je upravljanje mogoče tudi iz tistega prostora.
  • Samodejno delovanje je mogoče z uporabo gumba za nujne primere tudi takrat, ko ste daljinski upravljalnik izgubili oz. so se baterije izpraznile.

Upravljanje ločenih ventilatorjev s povratkom energije
Vgrajene običajne ventilatorje oz. ventilatorje toplotnih izmenjevalnikov je mogoče upravljati s tem načinom daljinskega upravljanja (združeno upravljanje z notranjo enoto oz. VKLOPOM/IZKLOPOM neodvisnega prezračevanja).