Nov Panasonicov hibridni sistem plinske in električne toplotne črpalke

Prva inteligentna tehnologija
Izkoriščanje plina in elektrike za doseganje boljšega varčevanja z energijo.

PLIN GHP

Glavna enota plinske toplotne črpalke

ELEKTRIČNA TOPLOTNA ČRPALKA

Podrejena enota električne toplotne črpalke

PAMETNI
UPRAVLJALNIK

U-20GE3SE5 (20 HP).
· Izračun obremenitve za plinsko in električno toplotno črpalko
· Delovanje je v skladu z nastavitvijo zgornje meje.
· Individualno upravljanje zmogljivosti
· Upravljanje naprave
· Posebno upravljanje (odmrzovanje, povratek olja, ujemanje s 4-smernimi ventili/obravnava nepravilnega delovanja)
U-10MS2E8 (10HP).

CZ-256ESMC3.
· Spremljanje na zahtevo
· Izračun obremenitve za notranjo enoto/skupne obremenitve
· Nastavitev zgornje meje indikacije razmerja delovanja za MAP glede na:
– Ceno notranje enote
– Zahtevo po električni energiji
– Obremenitev klimatizacije
Shema hibridnega sistema plinske in električne toplotne črpalke
Prvi enotni hladilni cikel pri enotah plinske in električne toplotne črpalke za preprosto vgradnjo na svetu

A. Cevi za hladilno sredstvo
B. Ožičenje krmilja
C. Plinski pulz
D. Električni impulz
E. Sistem Multi pri enotah plinske in električne toplotne črpalke

* Panasonic je tehnologijo predstavil kot prvo na svetu te vrste aprila 2016.
Največja obremenitev porabe elektrike
Zahteva po električni energiji v času konične porabe se je znatno zmanjšala po zaslugi sistema GHP, ki porablja le 10 % električne energije sistema EHP.

Uporaba električne energije
A. Zahteva po električni energiji
B. Poraba električne energije pri hlajenju/ogrevanju
C. Osvetlitev, dvigalo itd.
D. Čas
E. Znatno zmanjšanje hibridnega sistema
F. Električna toplotna črpalka
G. Hibrid

* Slika hotelskega projekta.
Optimalen nadzor za povečanje varčevanja z energijo
Preklapljanje med delovanjem sistema plinske in električne toplotne črpalke na podlagi uporabe, potrebe po električni energiji, delni obremenitvi.

Metoda z dodatnim upravljalnikom
A. Samo električni motor
B. Samo plinski motor
C. Hibridno delovanje
1. Učinkovitost opreme
2. Območja nizke učinkovitosti
3. Razmerje obremenitve klimatizacije

* Tehnične navedbe vsebujejo predhodne podatke.
Priprava sanitarne tople vode s pomočjo sistema plinske toplotne črpalke
Za pripravo tople vode se učinkovito uporablja presežek toplotne energije motorja.

Uporaba električne energije
A. Notranje enote zrak-zrak
B. Cev za vodo
C. Brezplačna sanitarna topla voda iz presežka toplotne energije motorja

* Tehnične navedbe vsebujejo predhodne podatke.