Časovnik z razporedi (CZ-ESWC2)

Napajanje časovnika z razporedi se napelje iz enega od naslednjih elementov.
  1. Upravljalne plošče (T10) bližnje notranje enote (dolžina napajalnega vodnika: do 200 m od notranje enote).
  2. Krmilnika sistema (dolžina napajalnega vodnika: do 100 m od notranje enote).
Če je napajanje časovnika z razporedi napeljano iz upravljalne plošče notranje enote, te enote ni mogoče uporabljati z drugimi krmilnimi napravami, ki uporabljajo priključek CZ-T10. Ker načina delovanja in nastavitev temperature ni mogoče določati s časovnikom z razporedi, ga je treba uporabljati skupaj z daljinskim upravljalnikom, krmilnikom sistema, pametnim upravljalnikom ipd. Ker pa nima funkcije za nastavitev naslovov, je treba za nastavitev naslovov uporabiti upravljalno funkcijo krmilnika sistema.

Mere (V x Š x G): 120 x 120 x 16 mm
Upravljati je mogoče do 64 skupin (največ 64 notranjih enot), razdeljenih v 8 skupin časovnika.

V tedenskem programu je mogoče nastaviti šest dejanj za posamezen dan (delovanje/zaustavitev/lokalno dovoljenje/lokalna prepoved)
  • Določiti je mogoče le delovanje ali zaustavitev, lokalno dovoljenje ali lokalno prepoved daljinskega upravljalnika in njihove kombinacije. (Delovanje + lokalno dovoljenje, zaustavitev + lokalna prepoved, samo lokalno dovoljenje itd.)
  • Lokalno prepoved in kombinacijo treh elementov –nastavitve temperature, spremembe načina delovanja in delovanja/zaustavitve – je mogoče nastaviti v času vgradnje.

Dodana je funkcija začasne zaustavitve časovnika za čas lokalnih praznikov ter tudi funkcija zaustavitve delovanja časovnika za daljše obdobje.
  • Z nastavitvijo praznikov ali zaustavitve delovanja znotraj enega tedna je delovanje časovnika mogoče zaustaviti samo za tisti teden.
  • Vse nastavitve časovnika je mogoče zaustaviti z gumbom časovnika »ON/OFF effective« (efektiven VLOP/IZKLOP). (Vrnitev v delovanje časovnika je preprosta, saj je treba le znova pritisniti ta gumb.)
GRAFIKA 1
Primer priključitve 1
Napajanje prek notranje enote

A. Daljinski upravljalnik
B. Časovnik z razporedi
GRAFIKA 2
Primer priključitve 2
Napajanje iz centralnega upravljalnika

C. Sistemski upravljalnik
D. Časovnik z razporedi
E. Kabel za notranjo/zunanjo enoto
F. Centralizirani naslovi 1 do 16 za območje 1
G. Centralizirani naslovi 17 do 32 za območje 2
H. Centralizirani naslovi 33 do 48 za območje 3
I. Centralizirani naslovi 49 do 64 za območje 4
J. Skupina časovnika 1: Centralizirani naslovi 1 do 8
K. Skupina časovnika 2: Centralizirani naslovi 9 do 16
L. Skupina časovnika 3: Centralizirani naslovi 17 do 24
M. Skupina časovnika 4: Centralizirani naslovi 25 do 32
N. Skupina časovnika 5: Centralizirani naslovi 33 do 40
O. Skupina časovnika 6: Centralizirani naslovi 41 do 48
P. Skupina časovnika 7: Centralizirani naslovi 49 do 56
Q. Skupina časovnika 8: Centralizirani naslovi 57 do 64