Priklop z upravljalniki neodvisnega proizvajalca.

Vhodno-izhodna serijska/paralelna enota za zunanjo enoto.
CZ-CAPDC2 za ECOi/CZ-CAPDC3 za Mini ECOi in PACi

· Ta enota lahko upravlja do 4 zunanje enote.
· Iz centralnega upravljalnika je mogoče spreminjanje načina delovanja in skupinsko upravljanje/skupinska zaustavitev.
· Potrebujete za nadzor na zahtevo

Mere (V x Š x G): 80 x 290 x 260 mm.
Napajanje: enofazno 100/200 V (50/60 Hz), 18 W.
Vhod: skupinsko upravljanje/skupinska zaustavitev (breznapetostni kontakt/24 V DC, pulzni signal). Ogrevanje/hlajenje (breznapetostni kontakt/statični signal). Zahteva 1/2 (breznapetostni kontakt/statični signal) (lokalna zaustavitev s preklopom).
Izhod: izhodno delovanje (breznapetostni kontakt). Izhod za alarm (breznapetostni kontakt)
Dolžina ožičenja: vodi za notranjo/zunanjo enoto: skupna dolžina 1 km. Digitalni signal: 100 m ali manj.
Primer sistema
A. Centralni upravljalnik
B. CZ-CAPDC2
CZ-CAPC3. Lokalni vmesnik za nadzor VKLOPA/IZKLOPA.
· Upravljanje in spremljanje stanja s kontaktnim signalom je mogoče za posamezno notranjo enoto (ali za katero koli zunanjo električno napravo do 250 V AC, 10 A).
Primer sistema
A. Upravljalnik za VKLOP/IZKLOP
B. CZ-CAPC2

Na primer: konvektor itd.
Enota skupnega toplotnega izmenjevalnika.
CZ-CAPBC2. Vhodno-izhodna mini serijska/paralelna enota 0–10 V.
· Upravljanje in spremljanje statusa je mogoče za posamezno notranjo enoto (1 skupino).
· Poleg upravljanja delovanja in zaustavitve je na voljo tudi funkcija digitalnega vhoda za nastavitev hitrosti ventilatorja in načina delovanja.
· Centralno upravljanje omogoča nastavitev temperature in merjenje temperature zajema zraka v prostoru.
· Napajanje je zagotovljeno prek priključka T10 notranjih enot.
· Analogni vhod nadzora delovanja zunanje enote na zahtevo z 20 koraki (od 40 % do 120 %) po 0–10 V.
· Analogni vhod za nastavitev temperature: od 0 do 10 V ali od 0 do 140 Ohm
· Priključite lahko tudi ločeno napajanje (pri merjenju temperature zajema).

* Pozanimajte se pri svojem distributerju.
Primer sistema
A. Oddaljena postaja
B. CZ-CAPBC2
C. Centralna upravljalna plošča