Plošče tiskanega vezja in kabli za notranje enote sistemov PACi, ECOi in ECO G

Kabli
CZ-T10: vse funkcije T10. Potrebna je dodatna oprema z zunanjim napajanjem
PAW-FDC: upravljanje zunanjega ventilatorja Potrebna je dodatna oprema z zunanjim napajanjem
PAW-OCT: Signali spremljanja vseh možnosti Potrebna je dodatna oprema z zunanjim napajanjem
CZ-CAPE2: Plošča tiskanega vezja za nadzor 3-cevnega sistema Potrebuje dodatne kable iz kompleta rezervnih delov
PAW-EXCT: Prisilni IZKLOP termostata/zazn. puščanja Potrebna je dodatna oprema z zunanjim napajanjem

Plošče tiskanega vezja
PAW-T10: vse funkcije T10. Omogoča enostaven priklop po sistemu »plug and play«
PAW-T10V: Vse funkcije T10 in spremljanje napajanja Enako kot za PAW-T10 in spremljanje napajanja notranje enote
PAW-T10H: VKLOP/IZKLOP; onemogočeno za 5 V DC in 230 V AC. Posebne za enojne hotelske kartice ali okenski kontakt
PAW-T10HW: VKLOP/IZKLOP; onemogočeno za 5 V DC. Za hotelske kartice in okenski kontakt hkrati
PAW-PACR2: Redundanca 2 sistemov; spremljanje temperature. Redundanca 2 sistemov PACi in spremljanje temperature ter enakovrednega časa delovanja
PAW-PACR3: Redundanca 3 sistemov; spremljanje temperature. Redundanca 3 sistemov PACi in spremljanje temperature ter enakovrednega časa delovanja
PAW-ECF: Nadzor hitrosti ventilatorja, zunanji ventilator EC. Za zunanje proizvajanje. Enote z zračnimi zavesami omogočajo nadzor ventilatorja EC prek standardne VRF IU PCB.
Priključek T10 (CN015)
CZ-T10: Panasonic je razvil dodatno opremo (tj. vtič in kable), imenovano CZ-T10, ki omogoča enostavno povezovanje na ta priključek tipa T10.
Priključitev notranje enote ECOi na zunanjo napravo je preprosta. Priključek T10, s katerim so opremljene elektronske plošče tiskanega vezja vseh notranjih enot, omogoča digitalno povezovanje z zunanjimi napravami.
Tehnične navedbe priključka T10 (T10: CN015 na plošči tiskanega vezja notranje enote)
 • Nadzorni elementi:
 1. Vhod za zagon/zaustavitev
 2. Vhod za onemogočanje delovanja dalj. upravljalnika
 3. Izhod za zagonski signal
 4. Izhod za signal alarma
 • Stanje
 1. 1-2 (pulzni vhodni signal): Preklop med stanjem VKLOPA/IZKLOPA enote s pulznim signalom. (1 pulzni signal: stanje prekinitve traja 300 ms ali več)
 2. 2-3 (statični vhodni signal): Odpiranje/upravljanje z daljinskim upravljalnikom je dovoljeno. (Normalno stanje) Zapiranje/daljinski upravljalnik je prepovedan.
 3. 4-5 (statični izhodni signal): 12-V izhodni signal, ko je enota VKLJ. / Brez izhodnega signala, ko je IZKLJ.
 4. 5-6 (statični izhodni signal): 12-V izhodni signal, ko se pojavi napaka / Brez izhodnega signala pri normalnem delovanju.

Primer napeljave
A. 300 ms ali več
B. 1-2 (pulzni vhodni signal)
C. 4-5 (izhod)
D. Stanje enote
OPOMBA: dolžina kabla od notranje enote do releja mora biti do 2,0 m. Pulzni signal se lahko spremeni v statičnega z rezanjem kabla JP. (Glejte JP001)
E. T10 (rumena)
Primer uporabe
Nadzor prisilnega IZKLOPA

 • Priključek 1 in 2: sprostite kontakt za signal VKLOPA/IZKLOPA (odrežite kabel *JP1*, da dobite statični signal); ko je hotelska kartica povezana, je kontakt treba zapreti (enoto je mogoče uporabiti).
 • Priključek 2 in 3: Sprostite kontakt, da onemogočite vse funkcije na daljinskem upravljalniku, ki je nameščen v prostoru; ko je hotelska kartica odstranjena, je kontakt treba zapreti (enota ne more delovati).

Izhodni signal za VKLOP/IZKLOP
 • Stanje:
4-5 (statični izhodni signal): 12-V izhodni signal, ko je enota VKLJ. / Brez izhodnega signala, ko je IZKLJ.

Primer napeljave
A. Priključek = T10
1. Vkl./izk.
2. Skupno
3. Onemog.
4. Izhodno delovanje: 12 V DC
5. Skupno
6. Alarm izhoda: 12 V DC
B. Rele 12 V DC
C. T10 (rumena)
D. Nadzorna plošča tiskanega vezja notranje enote
E. Rele (zunanje napajanje)
F. Centralni nadzorni sistem
OPOMBA: dolžina kabla od notranje enote do releja mora biti do 2,0 m. Pulzni signal se lahko spremeni v statičnega z rezanjem kabla JP. (Glejte JP001.)

* Serija PACi-NX ni združljiva.

Priključek pogona ventilatorja (CN017)
PAW-FDC: Panasonic je razvil dodatno opremo (tj. vtič in kable), imenovano PAW-FDC, ki omogoča enostavno povezovanje na ta priključek pogona ventilatorja (CN017).
Upravljanje ventilatorja z daljinskega upravljalnika
 • Zagon/zaustavitev zunanjega prezračevanja in vseh krilc toplotnega izmenjevalnika
 • Deluje tudi, če je delovanje notranje enote zaustavljeno
 • V primeru skupinskega nadzora bodo delovali vsi ventilatorji; ni posameznega nadzora
Vklop/izklop zunanjega ventilatorja
A. Gumb za ventilator
B. Pogon ventilatorja (vtič 2 (bel))
C. Nadzorna plošča tiskanega vezja notranje enote
D. Rele (zunanje napajanje)
E. Do zun. upravljanega vhodnega priključka na ventilatorju
Priključek Option (CN060) Proizvajanje zunanjih signalov
PAW-OCT: Panasonic je razvil dodatno opremo (tj. vtič in kable), imenovano PAW-OCT, ki omogoča enostavno povezovanje na ta priključek (CN060), ki je del dodatne opreme.
S kombinacijo priključkov T10 in CN060 Option je mogoč zunanji nadzor notranje enote!

6P (belo): oddaja zunanje signale, kot prikazuje slika spodaj.
A. Priključek Option (bel)
B. Nadzorna PCB notranje enote (CR1)
C. Rele (DC 12 V, zunanje napajanje) (opomba)
D. Signal ventilatorja
E. Zagonski signal ogrev.
F. Zagonski signal hlaj.
G. Signal termostata
H. Signal odmrzovanja
Opomba: rele mora biti nameščen na razdalji 2 m ali manj od plošče tiskanega vezja (PCB).
Priključek EXCT (CN009)
PAW-EXCT: Panasonic je razvil dodatno opremo (tj. vtič in kable), imenovano PAW-EXCT, ki omogoča enostavno povezovanje na ta priključek EXCT (CN009).
S statičnim vhodnim signalom
➔ Statični vhodni signal ➔ IZKLOP termost. ➔ Varčevanje z energijo
Vtič 2P (rdeč): uporabiti ga je mogoče za nadzor na zahtevo. Ko je prisoten vhodni signal, je naprava primorana v delovanje z izklj. termostatom.

Opomba: dolžina napeljave od plošče tiskanega vezja notranje enote do releja mora biti 2 m ali manj.
* Svinčena žica z vtičem 2P (poseben del po naročilu: ŽICA K/854 05280 75300)

A. EXCT (vtič 2P (rdeč))
B. Nadzorna plošča tiskanega vezja notranje enote
C. Rele (zunanje napajanje)
D. Signal tuljave releja

Primer: v povezavi s tipalom za hladilno sredstvo
· Signal iz naprave za zaznavanje puščanja: breznapetostni, statični.
· Nastavitev notranje enote: Koda 0b ➔ 1
· Priključek za napravo za zaznavanje puščanja: EXCT
· Nastavitev zunanje enote:
koda C1: izhodna moč 1, če je alarm iz priključka O2 za 230 V
koda C1: izhodna moč 2, če je alarm iz priključka O2 za 0 V
· Prikazano sporočilo alarma P14

A. Ventili zaprti
B. Signal
C. Puščanje
D. Prostor 1
E. Prostor 2
F. Napr. za zazn. hlad. sred.