Posamični nadzorni sistemi

Z razliko od običajnih klimatskih sistemov je sistem VRF uporabljen za vsak prostor posebej. Tako je ta sistem idealen za območja z različnimi potrebami po klimatizaciji. Povrhu tega pa lahko imate natančen nadzor nad vsakim posameznim prostorom in tako dosežete želene pogoje v prostoru. Zaradi posamičnega nadzora je sistem stroškovno bolj učinkovit in zmogljiv.
Žični daljinski upravljalnik (CZ-RT1)
 • Daljinski upravljalnik z LCD-zaslonom in samodejnim odkrivanjem napak
 • Nenehno spremljanje sistema z zaznavanjem napak
 • Funkcija tedenskega časovnika
 • Čas do vzdrževanja in zmanjševanje stroškov
Upravljalni gumbi
 • VKLOP/IZKLOP
 • 24-urni časovnik
 • Tedenski časovnik 6 dejanj na dan (skupaj 42 dejanj na teden), vključno z nastavitvijo temperature.
 • Prilagajanje temperature
 • Prilagajanje smeri izpihovanja zraka
 • Izbiranje načina delovanja
 • Nadzor hitrosti ventilatorja
 • Filter za ponovni zagon
 • Interlink za prezračevanje
Monitor
 • Način delovanja
 • Indikator nadzora iz osrednjega upravljalnika
 • Indikator nadzora na zahtevo
 • Indikator prioritetnega delovanja
 • Izbrana temperatura
 • Smer izpihovanja zraka
 • Ura
 • Indikator dneva v tednu
 • Pregled/preizkus delovanja
 • Hitrost ventilatorja
 • Vzdrževanje filtra
 • Indikator odmrzovanja/toplega zagona
 • Prikaz načina za javljanje napak
1. Tedenski časovnik
Nastavitev tedenskega časovnika (za vsak dan v tednu) je na voljo za upravljanje klimatske naprave. Izvajati je mogoče največ 6 nastavitev/dan in 42 nastavitev/teden. Za optimalno udobje je mogoče programirati tudi nastavitev temperature.

Primeri nastavitve tedenskega časovnika
Prodajalna s koledarjem praznikov

Primer: Zaprto v soboto popoldan in v nedeljo ves dan.

Pon-pet vklop ob 9:00, izklop ob 18:00
Sob vklop ob 9:00, izklop ob 12:00
Ned ni nastavljeno

Časovnik lahko ima različne nastavitve za vsak dan v tednu.
Število oseb je različno in je odvisno od časovnega območja.

Primer: Za čas kosila, ko vas lahko obišče več ljudi, nastavite nižjo temperaturo.

Vsak dan
Vklop ob 12:00 23 °C
Vklop ob 14:00 28 °C

V tem primeru je temperaturo mogoče nastaviti ob istem času.
Ne pozabite izklopiti

Primer: Da ne bi pozabili IZKLOPITI med tednom

Pon-pet
Izklop ob 20:00

Časovnik je mogoče nastaviti, da se enota preprosto izklopi.
Kako nastaviti
1 Izberite dan
2 Vnesite čas
* Način enostavnega časovnika
2. Interlink za prezračevanje
Ko je na notranjo enoto priklopljena zunanja naprava, kot je denimo ventilator, je VKLOP/IZKLOP ventilatorja mogoče upravljati z žičnim daljinskim upravljalnikom. Izbirati je mogoče med prezračevanjem več enot ali neodvisnim prezračevanjem.

Panasonic ponuja tudi ventilatorje s povratkom energije.
Potrebujete ploščo tiskanega vezja (vmesnik za zunanje signale: CZ-TA31P*), ki je na voljo kot dodatna oprema.


A. Digitalni priključek
Vmesnik za zunanje signale (CZ-TA31P*)
 • S priklopom na notranjo enoto je mogoče upravljati ventilator, ki ga kupite posebej.
 • Omogočeno je daljinsko upravljanje notranje enote (upravljanje VKLOPA/IZKLOPA).
 • Stanje delovanja notranje enote (okvare, stanje delovanja) je mogoče prikazati na zunanji napravi.
 • Mogoče je upravljanje v povezavi z ventilatorji s povratkom energije (ERV) ali podobno.
*CZ-TA31P NI mogoče uporabiti za stensko notranjo enoto.
Povezava z zunanjim osrednjim sistemom
 • Daljinski VKLOP/IZKLOP
 • Daljinsko/lokalno izbiranje
 • VKLOP/IZKLOP signala monitorja
 • Signal okvare
 • Signal delovanja ventilatorja
A. CZ-TA31P
B. Digitalni priključek
C. Osrednji nadzorni sistem (lokalna dobava)
Interlink z ventilatorji oz. ERV
A. Digitalni priključek
Brezžični daljinski upravljalnik (CZ-RWS1 za modele s toplotno črpalko / CZ-RWC1 za modele samo za hlajenje)
 • Daljinski upravljalnik z LCD-zaslonom in samodejnim odkrivanjem napak
 • Prepoznavanje kod napak
 • Čas do vzdrževanja in zmanjševanje stroškov
 • 24-urni časovnik

Upravljalni gumbi
 • VKLOP/IZKLOP
 • Aktivacija/deaktivacija programerja
 • 24-urni časovnik
 • Prilagajanje temperature
 • Smer izpihovanja zraka
 • Način delovanja
 • Nadzor hitrosti ventilatorja
 • Filter za ponovni zagon
 • Pregled kode napake

Monitor
 • Način delovanja
 • Izbrana temperatura
 • Smer izpihovanja zraka
 • Programiranje časa
 • Prikaz kode napake
 • Hitrost ventilatorja
 • Ura
Brezžični daljinski upravljalnik (CZ-RWRU1 za kasetno izvedbo / CZ-RWRM1 za izvedbo z vodom)
Brezžični sprejemniki za stenske in kasetne enote 60x60 so del standardne opreme.
Upravljalnik hlajenja/ogrevanja za zunanjo enoto (CZ-RD1)
Omogoča način hlajenja, ogrevanja in prezračevanja za vsako zunanjo enoto. Omogoča spreminjanje načina delovanja za več zunanjih enot hkrati z uporabo enega samega daljinskega upravljalnika.
Priključni modul, ki je del standardne opreme na zunanji enoti (CZ-CAP1)
Z zunanjimi enotami oz. upravljalnikom CZ-RD1 je mogoče povezati nadzorni priključek.
 • Uporablja se za sprejemanje digitalnega signala prisilne zaustavitve iz lokalnega osrednjega nadzornega sistema.
 • Uporablja se za sprejemanje signala nadzora na zahtevo iz lokalnega osrednjega nadzornega sistema. (Nadzor na zahtevo za varčevanje z energijo s 3-nivojskim izborom)
 • Potrebujete za povezavo z upravljalnikom hlajenja/ogrevanja CZ-RD1.
 • Skupinski nadzor več sistemov FS Multi VRF za prisilno zaustavitev in upravljalnik hlajenja/ogrevanja CZ-RD1.
1. Ko priključujete vhod za prisilno zaustavitev
A. Priključni modul
B. Priključni blok
C. Osrednji nadzorni sistem (lokalna dobava), kot je naprava s požarnim alarmom
2. Ko priključujete upravljalnik na zahtevo
A. Priključni blok
B. Upravljalnik na zahtevo
3. Ko uporabljate CZ-RD1 (izbirnik hlajenja/ogrevanja)
A. Priključni blok
4. Skupinska povezava
A. Sistem z najbolj oddaljeno zunanjo enoto

*Ni mogoče uporabiti za upravljalnik na zahtevo