Sistemski upravljalnik (CZ-64ESMC2)

Možno je individualno upravljanje za največ 64 skupin, 64 notranjih enot.
Upravljanje 64 notranjih enot, razdeljenih na 4 območja. (Eno območje ima lahko do 16 skupin, ena skupina pa do 8 enot.)
Možno je upravljanje funkcij: VKLOP/IZKLOP, način delovanja, hitrost ventilatorja, smer izpihovanja zraka (samo pri uporabi brez daljinskega upravljalnika), nadzor delovanja, spremljanje alarmov, prezračevanje, lokalna prepoved uporabe daljinskega upravljalnika idr.

Individualno: Vse operacije so možne z daljinskim upravljalnikom. Toda vsebina upravljanja bo spremenjena v vsebino nazadnje delujočega upravljalnika.
Centralno 1: Daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabljati za VKLOP/IZKLOP. (Vse druge operacije so možne tudi z daljinskim upravljalnikom.)
Centralno 3: Daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabljati za preklop načina ali spreminjanje nastavitve temperature. (Vse druge operacije so možne tudi z daljinskim upravljalnikom.)
Centralno 4: Daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabljati za preklop načina delovanja. (Vse druge operacije so možne tudi z daljinskim upravljalnikom.)

Mere (V x Š x G): 120 x 120 x 21 + 69 mm (mere vgradnje).
Napajanje: AC 220 do 240 V
V/I del: vhod za daljinski upravljalnik (dejanska napetost: 24 V DC): vse VKLOP/IZKLOP Izhod za daljinski upravljalnik (breznapetostni kontakt): vse IZKLOP/Vse VKLOP (zunanje napajanje do 30 V DC, najv. 1 A)
Skupna dolžina napeljave: 1 km
Možna je uporaba skupaj z daljinskim upravljalnikom, pametnim upravljalnikom, časovnikom z razporedi ipd.
(Največje število krmilnikov sistema, ki jih je mogoče priključiti, je 10, vključno z drugimi centralnimi upravljalniki v istem krogotoku.)
(V primeru uporabe skupaj z brezžičnim daljinskim upravljalnikom veljajo določene omejitve za način upravljanja.) (Uporabljajte samo z možnostjo »Individualno« ali »Centralno 1«).

Možno je upravljanje sistemov brez daljinskega upravljalnika in sistemov z glavnim/pomožnim daljinskim upravljalnikom (do 2 enoti)
Zunanji kontakti na centralnih upravljalnikih
Priključki za daljinsko spremljanje:
A1) Vhod za hkraten VKLOP vseh klimatskih naprav
A2) Vhod za hkraten IZKLOP vseh klimatskih naprav
A3) Skupni vhod za VKLOP oz. IZKLOP klimatskih naprav
B1) Izhod indikatorja za prikaz stanja vključenosti
B2) Izhod indikatorja alarma
B3) Izhod za skupni indikator
Med 10 načini je mogoče izbrati način upravljanja, ki ustreza pogojem uporabe.
A. Način delovanja: izberete lahko način centralnega ali daljinskega upravljanja.
Način centralnega upravljanja: kot centralni upravljalnik se uporablja krmilnik sistema. (Nastavljanje prek daljinskega upravljalnika je mogoče prepovedati z nastavitvijo prepovedi lokalnega upravljanja na krmilniku sistema.)
Način daljinskega upravljanja: sistemski upravljalnik je uporabljen kot daljinski upravljalnik. (Nastavljanje prek sistemskega upravljalnika je mogoče prepovedati z nastavitvijo prepovedi lokalnega upravljanja iz druge enote za centralno upravljanje.)
B. Način z uporabo številke krmiljene enote: izberete lahko način vseh enot ali način območja 1, 2, 3, 4
Način vseh enot: izberete lahko vse, območje ali skupino.
Način območja 1, 2, 3, 4: možna je nastavitev samo za notranje enote območja 1, 2, 3 ali 4.
A. Primer 2 načina upravljanja: Centralno upravljanje za območje 1
B. Primer 3 načina upravljanja: Daljinsko upravljanje za območje 2
C. Primer 4 načina upravljanja: Centralno upravljanje za območje 3
D. Primer 5 načina upravljanja: Daljinsko upravljanje za območje 4
E. Primer 1 načina upravljanja: Centralno upravljanje vseh enot
F. Sistemski upravljalnik
G. Individualni daljinski upravljalnik
H. Skupinski nadzorni sistem
I. Sistem brez daljinskega upravljalnika
J. Upravljanje skupine brez daljinskega upravljalnika