Aquarea Service Cloud  


Poenostavljeno vzdrževanje na daljavo v realnem času


Aquarea Service Cloud je napredna storitev, ki vašemu ponudniku storitev omogoča, da poskrbi za vaš sistem ogrevanja na daljavo. Prihrani čas in denar ter zagotavlja najhitrejšo storitev in rešitve za vašo toplotno črpalko.


Natančno spremljanje in vzdrževanje podaljšata življenjsko dobo sistema ter zagotavljata višjo donosnost naložbe v vašo toplotno črpalko.Brez omejitev: 

Prosta izbira ponudnika storitev

Prosto lahko izberete monterja/partnerja za vzdrževanje, za katerega želite, da ima dostop do vašega sistema Aquarea. 

Nato izberite eno izmed 4 stopenj za ponudnika storitev: popoln dostop, spremljanje in nadzor, samo spremljanje ali na zahtevo. V načinu nepopolnega dostopa lahko servisni partner zahteva začasni popolni dostop, kadar je to potrebno.  
Kako enoto Aquarea povežete s storitvijo Aquarea Service Cloud?


Postopek lahko zažene končni uporabnik ali monter.

Končni uporabnik lahko kadar koli določi in spremeni raven nadzora monterja (4 ravni).


Končni uporabnik

Registracija končnega uporabnika

1. Pobudnik − končni uporabnik / 2. Prijava v storitev Aquarea Smart Cloud / 3. Izpolnjevanje obrazca za zahtevek za storitev Aquarea Service Cloud / 4. Samodejna e-pošta / 5. Sprejetje monterja / 6. Klik na povezavo v e-pošti / 7. Sprejem / 8. Aktivacija!

1. Pobudnik − monter / 2. Prijava v storitev Aquarea Service Cloud / 3. Registracija zahteve končnega uporabnika / 4. Samodejna e-pošta / 5. Sprejem končnega uporabnika / 6. Klik na povezavo v e-pošti / 7. Sprejem / 8. Aktivacija!