ECOi-W. Preprosto, uporabniku prijazno upravljanje za zunanje enote

Upravljalna plošča z intuitivno zasnovo je v vseh sistemih ECOi-W del standardne opreme.


Mikroprocesorski krmilnik ima novo logiko IHM in izvaja pametno ravnanje po vaših željah.

Osnovno delovanje.
· Nastavitev vklopa/izklopa
· Nastavitev načina hlajenja/ogrevanja

Energijsko varčno.
· Pametna logika upravljanja vhodne temperature vode
· Znižanje temperature ponoči za zmanjšanje porabe elektrike in hrupa
· Način delovanja z delno obremenitvijo
· Upravljanje najvišje izpustne temperature
Servis/vzdrževanje
· Samodejni preizkus delovanja s preprostim pritiskom gumba
· Alarmno opozorilo z zadnjimi 10 alarmi
· Števec obratovalnih ur kompresorja in črpalke
· Omejitve delovanja kompresorja, shranjene v bliskovnem pomnilniku

Drugo.
· Združljivo z BMS (protokol RS485 ModBus RTU ali BacNet MSTP)